Nye læreplaner skoleåret 2020/2021

Fra august 2020 gjelder ny overordnet del av læreplanverket for hele grunnopplæringen. Den erstatter generell del. Nye læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring gjelder fra august. De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år.
• Skoleåret 2020–21 tar 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner.
• Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner.
• Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.
 
Fra august  skal alle de nye læreplanene for valgfagene innføres for alle trinn, også på 10. trinn. Dette skiller seg fra innføringen av de andre fagene i grunnskolen.