Nordstua er en skjermet avdeling for beboere med demenssykdommer.
Enheten er bygd i vinkel med en sør del og en øst del. Hver del inneholder 5 beboerrom, stue og kjøkken. Ved hovedinngangen har vi felles peisestue, spisestue og personalrom/garderobe.
Avdelingen var ny i 1994 og har  enerom med eget bad. 

Nordstua tilbyr langtidsopphold, avlastningsopphold og dagopphold til personer med demenssykdom.  
Vi har et stabilt og kvalifisert personale. I tillegg til soneleder er det ansatt to sykepleiere der begge har videreutdanning i demens. Blant hjelpepleiere er det flere som har videreutdanning innen demens- og alderspsykiatri.

Søknadsskjema

Søknadsskjema sendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu