Barduheimen Øvre og Nedre har til sammen 24 sengeplasser og 1 øyeblikkelig hjelp seng.

Alle rommene er enerom med eget bad, dusj og toalett.

Det er tilsynslege på sykehjemmet 3 dager i uka. Fysioterapeut har faste dager for opptrening med  rehabiliteringspasienter.

På storstua har vi andakter, kvelder med sang og musikk og andre aktiviteter som er tilpasset beboerne.

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema sendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu.

Det er egne forskrifter for betaling ved langtidsopphold i institusjon.