Forskrifter

Forskrift for innsamling av avfall

Forskrift for innsamling med videre av forbruksavfall, tømming av slamavskillere og for avfallsgebyr i Bardu kommune

Kap 1. GENERELLE BESTEMMELSER.

§ 1 Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av alt husholdningsavfall og slam i kommunen.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall og tømming av slamavskillere m.v. fra de områder av kommunen som omfattes av den kommunale renovasjon. For forbruksavfall omfatter renovasjonen for tiden Bardu kommune. Det leveres forbruksavfall til containere som er plassert rundt om i kommunen. Dette gir en mer fleksibel ordning enn sekketømming, både for abonnentene og renovatørene.

Hele forskriften kan leses her