Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Frivilligsentralen har kontor i 2.etg i Fogd Holmboes gate 32, og har tilgang på møtelokaler i sameksistens med Bardu Pensjonistforening og LHL Bardu.

Har du lyst til å bli frivillig, har du en ide om nye aktiviteter eller samarbeid, eller har du behov for hjelp? Ta kontakt.

Kontaktinformasjon frivilligsentralen:

Daglig leder Roger Olsen, mobil 45385564

e-post: post@bardu.frivilligsentral.no

 

Nettside: https://bardu.frivilligsentral.no/

Facebook: https://www.facebook.com/bardu.frivilligsentral.no

 

Styret i Bardu frivilligsentral SA består av Bernt Lamøy (styreleder), Herbjørn Johannsen, Liv Bruhaug, Bjørn Kjæreng, Arild Nyborg og vara Anne Beck Strømseng og vara Toril Skaflestad.

Bardu Frivilligsentral SA eies av disse andelshaverne:

Bardu Røde Kors, Bardu Pensjonistforening, LHL Bardu, Målselv og Bardu Revmatikerforening, Bardu Alpinklubb, NMK Bardu, UL Freidig, UL Daggry, UL Bardujord, Bardu Strykeorkester, UL Viking, Forsvarets Pensjonistforbund avd. Indre Troms, Bardu Skytterlag og Bardu kommune.

Bardu Frivilligsentral BA og Bardu kommune drifter Turbua Bardu som er et tilbud der barn og unge kan låne fritidsutstyr gratis inntil 1 uke.