Nasjonalforeningens helselag Magnhild Nydal Skolegata 9360 BARDU 77181559
Brediablikk helselag Inger Hanstad Altevannsveien 9360 BARDU 77184544