Byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven setter krav til høy kvalitet i hele byggeprosessen. Nedenfor vil du finne opplysninger om hvordan byggesaksbehandlingen utføres i de ulike byggeprosessene enten det er nybygg eller utbedringer av eksisterende bygninger og konstruksjoner.

For flere opplysninger om byggeregler vises det til Direktoratet for byggkvalitet DIBK -  hvor oppdaterte skjema for byggesøknad kan lastes ned.

Digital veiledning

Bygge eller endre - Direktoratet for byggkvalitet

Her finner du informasjon om hvordan du søker, om du må søke, eksisterende bygg, nabovarsel, ansvar i byggesaken og oppussing og vedlikehold. 

Henvendelser og bestilling av time for veiledning

Byggesaksbehandler vil ikke være tilgjengelig på telefon t.o.m uke 32 da vi prioriterer innkomne saker. 

Nye saker vil ikke bli behandlet før til høsten. 

 

Det vil ikke blitt gitt time til veiledning pr. telefon eller fysisk f.o.m. uke 26 til uke 32. 

I uke 28-29-30-31 blir det ikke behandlet byggesaker grunnet ferieavvikling. 

 

Søk i god tid

Har dere planer om å bygge sommer/høst så søk i god tid før ferieavvikling.

Henstilling til søkere

Komplette søknader vil prioriteres fremfor mangelfulle søknader.

Vi ber særlig om at man er nøye med utarbeidelse av terrengsnitt og situasjonsplan da vi ofte oppdager avvik her som genererer tilsyn, endringssøknader, dispensasjonssøknader og ulovlighetsoppfølgning. Dette skaper unødvendig saksbehandlingstid som igjen går utover andre søkere som må vente lengre før behandling av sin søknad.