Byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven setter krav til høy kvalitet i hele byggeprosessen. Nedenfor vil du finne opplysninger om hvordan byggesaksbehandlingen utføres i de ulike byggeprosessene enten det er nybygg eller utbedringer av eksisterende bygninger og konstruksjoner.

For flere opplysninger om byggeregler vises det til Direktoratet for byggkvalitet DIBK -  hvor oppdaterte skjema for byggesøknad kan lastes ned.

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, og her finner du mye nyttig informasjon og veivisere om du må søke, søkeprosess, arbeid på eksisterende bygg mm. 

Bilde av meny - Direktoratet for byggkvalitet

Digital veiledning

Bygge eller endre - Direktoratet for byggkvalitet

Her finner du informasjon om hvordan du søker, om du må søke, eksisterende bygg, nabovarsel, ansvar i byggesaken og oppussing og vedlikehold. 

Må du søke?

​Skal du bygge en garasje, bod eller annen bygning på eiendommen din? Finn ut om du må søke, eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slipper å søke.

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Svar på spørsmålene i denne veiviseren for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen.

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Kontakt kommunen om du er usikker på om du må søke. Dette kan du bygge uten å søke:

Henvendelser og bestilling av time for veiledning

Byggesaksbehandler vil ha redusert kapasitet til veiledning i juni-august.

I denne perioden henviser vi til digital veiledning på: Bygge eller endre - Direktoratet for byggkvalitet

Søk i god tid

Har dere planer om å bygge sommer/høst så søk i god tid før ferieavvikling.

Henstilling til søkere

Komplette søknader vil prioriteres fremfor mangelfulle søknader.

Vi ber særlig om at man er nøye med utarbeidelse av terrengsnitt og situasjonsplan da vi ofte oppdager avvik her som genererer tilsyn, endringssøknader, dispensasjonssøknader og ulovlighetsoppfølgning. Dette skaper unødvendig saksbehandlingstid som igjen går utover andre søkere som må vente lengre før behandling av sin søknad.

I byggesaker der bruk av forhåndskonferanse inngår er det viktig av tiltaket blir godt opplyst før møte blir avholdt. Hvordan forhåndskonferanser avholdes og hva som kreves finnes i et eget informasjonsskriv som kan brukes som en sjekkliste. Dette kan lastes ned her.