Informasjon angående byggesaksbehandling og veiledning/ telefontid sommeren 2021

Det er sesong for byggesaker og vi er nødt til å prioritere saksbehandling fremfor veiledning for å kunne holde lovpålagte frister for saksbehandlingstid.

Av den grunn vil byggesaksbehandler kun være tilgjengelig for veiledning/ telefontid tirsdager og torsdager, dette vil gjelde ut august måned.

Vi håper å kunne behandle alle søknader mottatt innen midten av juni før ferieavvikling i tidsrommet 5.7.21 - 8.8.21. Dette avhenger imidlertid av mengden innkommende søknader. Komplette søknader vil prioriteres fremfor mangelfulle søknader.

Vi ber særlig om at man er nøye med utarbeidelse av terrengsnitt og situasjonsplan da vi ofte oppdager avvik her som genererer tilsyn, endringssøknader, dispensasjonssøknader og ulovlighetsoppfølgning. Dette skaper unødvendig saksbehandling som igjen går utover andre søkere som må vente lengre før behandling av sin søknad.

Byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven setter krav til høy kvalitet i hele byggeprosessen. Nedenfor vil du finne opplysninger om hvordan byggesaksbehandlingen utføres i de ulike byggeprosessene enten det er nybygg eller utbedringer av eksisterende bygninger og konstruksjoner.

For flere opplysninger om byggeregler vises det til Direktoratet for byggkvalitet DIBK -  hvor oppdaterte skjema for byggesøknad kan lastes ned.

Bestill time for veiledning

Henvendelser vedrørende byggesaker kan gjøres på mandager, torsdager og fredager.

Dette kan gjøres direkte til saksbehandler på tlf 453 75 988 mellom kl 10.00-14.00. 

Time for veiledning må avtales på forhånd. Får du ikke kontakt med vår byggesaksbehandler, kan byggesaker sendes til:

postmottak@bardu.kommune.no

Søk i god tid

Har dere planer om å bygge sommer/høst så søk i god tid før ferieavvikling.