Byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven setter krav til høy kvalitet i hele byggeprosessen. Nedenfor vil du finne opplysninger om hvordan byggesaksbehandlingen utføres i de ulike byggeprosessene enten det er nybygg eller utbedringer av eksisterende bygninger og konstruksjoner.

For flere opplysninger om byggeregler vises det til Direktoratet for byggkvalitet DIBK -  hvor oppdaterte skjema for byggesøknad kan lastes ned.

Bestill time for veiledning

Henvendelser vedrørende byggesaker kan gjøres på mandager, torsdager og fredager.

Dette kan gjøres direkte til saksbehandler på tlf 453 75 988 mellom kl 10.00-14.00. 

 

Time for veiledning må avtales på forhånd. Får du ikke kontakt med vår byggesaksbehandler, kan byggesaker sendes til:

postmottak@bardu.kommune.no

Søk i god tid

Har dere planer om å bygge sommer/høst så søk i god tid før ferieavvikling.