Brev og e-post

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste.  Listene er tilgjengelige på internett og brevet kan leses der. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

For mer informasjon se til Offentleglova

Unngå taushetsbelagte opplysninger på e-post

Dersom du skal sende sensitive opplysninger eller informasjon som er taushetsbelagt til kommunen, skal dette sendes ved å benytte digitalt brev via digipost, eller sende inn brev. E-post er ikke en sikker forsendelse.