Elektronisk skjema for innmelding finner du her.

Skolestart er mandag 19.august 2024.

Utsatt/ fremskutt skolestart

Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt eller fremskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad med sakkyndig utredning sendes Bardu kommune v/enhet skole og barnehage, Postboks 401, 9365 Bardu. 

Søknadsfrist 1.mars.

Kontakt

Spørsmål om innskriving rettes til

Malin Nordmo (sekretær skole)

tlf 913 215 50 

epost malin.nordmo@bardu.kommune.no.

Skolefritidsordning SFO

Søknad om plass i SFO kan gjøres når innmelding i skolen er gjort og konto i Visma flyt skole er opprettet. Søknad sendes i Foresattportalen. Oppstart SFO Setermoen skole er mandag 31.juli.