1. Kommunale avgifter

 1. Spørsmål om faktura
 2. Betaling av faktura

2. Tekniske tjenester

 1. Vann og avløp, vei og gatelys
 2. Avfall og renovasjon
 3. Boligkoordinator
 4. Kart og oppmåling
 5. Avdelingsledere (1. Vann, avløp, vei og gatelys 2. Bygg og eiendom 3. Plan og miljø 4. Samfunn og utvikling)

3. Sentraladministrasjon

 1. Kommunedirektør
 2. Assisterende kommunedirektør
 3. Økonomi
 4. Lønn og personal
 5. Informasjon og sekretariat, kultur og bibliotek 

4. Andre tjenester

 1. Helse, omsorg og barnevern (1. Helsestasjon 2. Barnevern 3. Legevakt 4. Ergo og fysio  5. Barduheimen  6. Bo og oppfølging 7. Enhetsleder)
 2. Skole og barnehage (1. Skole 2. Barnehage 3. Barnehagefaglig rådgiver 4. Enhetsleder)
 3. Bibliotek, kultur og idrett (1. Barduhallen 2.Bibliotek  3. Kultursjef)
 4. Landbruk
 5. Næring