Gravferd

Vi gjennomfører gravferder, men vi tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider.

HEF-Gravferd-HEF-00461_1000_400x266.jpg

Vielser 

Vi gjennomfører vielser som planlagt, men tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider.

Humanistisk-vigsel-i-narheten-av-Larvik-mai-2005.-HEF-00828_1000_400x326.jpg

Konfirmasjon 

Alle konfirmasjoner er utsatt til et senere tidspunkt. For oppdatert informasjon om konfirmasjon, se våre nettsider.

Konfirmasjon-Radhuset-seremoni-HEF-00878_1000_400x267.jpg

Navnefest 

Alle navnefester er utsatt. For oppdatert informasjon om navnefest, se våre nettsider.

Navnefest-HEF-00623_1000_400x266.jpg

 

Oppdatert informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs, finner du på Human-Etisk Forbunds egen informasjonsside.

 

 

Foto: Human-Etisk Forbund