Hva er et Ungdomsråd?

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og et talerør for ungdommene i kommunen. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår barn og unge i Bardu kommune. 

Sakslister og protokoller fra Bardu ungdomsråd

Hvem er vi?

Bardu Ungdomsråd er ungdommens stemme i kommunen. Vi har fokus på barn og unges oppvekstsvilkår i Bardu, og har påvirkningsmuligheter. Vi kan ta opp alle saker som berører barn og ungdom i Bardu. Vi er partipolitisk nøytralt, og har møte- og talerett i utvalg/kommunestyre.

 
  • Er du ungdom i Bardu? Ønsker du å arrangere noe, eller er det en sak du mener vi bør ta tak i? Ta kontakt da vel!
Send oss en melding på Facebook eller ta kontakt med:
 
Leder Niklas Strand-Mikkelsen Tlf: 922 42 245  E-post: niklas.s.mikkelsen@gmail.com
 
Du finner oss også på Instagram

 

Ønsker du å bli medlem/vara i ny periode?

Vi i ungdomsrådet trenger årlig nye medlemmer og varamedlemmer. Meld din interesse her:

https://forms.office.com/r/Hc8eHnPEzR

 

Ungdomsrådet består av følgende medlemmer for perioden 2023-2024:

MedlemVara

 

Niklas Strand-Mikkelsen - leder

 

Linnea Engen Bjørnsen -varamedlem

Bettina_86x115.jpg

 

Bettina Aarbogh - nestleder

Jonas2_86x115.jpg

 

Jonas Furuly Kristiansen - varamedlem

 

Jørgen2_86x115.jpg

 

Jørgen Fuglem - medlem

Ida2_86x115.jpg

 

Ida Øverås Fossberg - varamedlem

 

Emine2_86x115.jpg

 

Emine Meyer - medlem

 

Frida Strokkenes - varamedlem

Ronja2_86x115.jpg

 

Ronja Antonsen - medlem

Lene A_mini.JPG

 

Sunniva Bøasæther -varamedlem

Pernille_86x115.jpg

 

Pernille Håkstad - medlem

 

Samik Hartwig - varamedlem

Tord2_86x115.jpg

 

Tord Sollie Engen - medlem

 

Mina Heimdal Rambø -varamedlem

 

Kommunedirektørens representant til utvalget er kommunikasjonskonsulent, Carine Meyer.