Hva er et Ungdomsråd?

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og et talerør for ungdommene i kommunen. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår barn og unge i Bardu kommune. 

Hvem er vi?

Bardu Ungdomsråd er ungdommens stemme i kommunen. Vi har fokus på barn og unges oppvekstvilkår i Bardu, og har påvirkningsmuligheter. Vi kan ta opp alle saker som berører barn og ungdom i Bardu.Vi er partipolitisk nøytralt, og har møte- og talerett i utvalg/kommunestyre.

 
  • Er du ungdom i Bardu? Ønsker du å arrangere noe, eller er det en sak du mener vi bør ta tak i? Ta kontakt da vel!
Send oss en melding på Facebook eller ta kontakt med:
 
Leder Anneli Heimdal Rambø I Tlf: 957 81 547 I E-post: anneli.rambo@gmail.com

Ungdomsrådet består av følgende medlemmer for perioden 2019-2023:

Medlem Vara

Anneli_86x115.jpg

Anneli Heimdal Rambø - leder

Henriette_86x115.jpg

Henriette Asbjørnsen

Eirik_86x115.jpg

Eirik Elvenes - nestleder

Tiril_86x115.jpg

Tiril Walnum

Bettina_86x115.jpg

Bettina Aarbogh

Anders_86x115.jpg

Anders Lunde

Theodor_86x115.jpg

Theodor Strømseth

Lene A_mini.JPG

Frida Kårsten

Mari_86x115.jpg

Mari Bones Nyhus

Johannes_86x115.jpg

Johannes Fuglem

Maria E_86x115.jpg

Maria Elise Moeng Sagen

Lene A_mini.JPG

Lone Antoinette Halvorsen Haga

Erik G K_mini.JPG

Erik Gundersen Kvernmo

Erik G K_mini.JPG

Pedro Carrasco Bueno