Synskontaktens oppgaver

Synskontakten kan komme hjem til deg og bistå med kartlegging av behovet for synshjelpemidler.
Synskontakten hjelper deg med å sende søknad til Nav Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler.

Det er gratis å låne hjelpemidler. Når søknaden er innvilget på Hjelpemiddelsentralen blir de utlevert av synskontakten og du vil få opplæring av bruk av hjelpemidlet. Synskontakten formidler ikke vanlige briller/lesebriller.

Kriterier og henvisning

Kriterier:
Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

Henvisning:
Bruker/pårørende kan ta direkte kontakt per telefon med synskontakt eller hjemmetjenesten, eventuelt kan skriftlig henvisning sendes per post eller e-mail. 

Plakat med telefonnummer til synstelefonen

Synstelefonen -en gratis rådgivningstjeneste når du lurer på noe om syn

Blindeforbundet har inngått et samarbeidsprosjekt med Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus om å betjene en nasjonal Synstelefon.

Synstelefonen

55 97 80 80

fredager fra kl 09.00-15.00

 

Synstelefonen er en lavterskel rådgivningstjeneste der man kan ringe inn med spørsmål om syn, øyeplager, øyediagnoser eller synsrehabilitering, og få råd og anbefalinger. Alle kan benytte seg av tilbudet, både personer med spørsmål på egne vegne, pårørende og andre.

Tjenesten er åpen hver fredag, da er sykepleier Anette Særvold ved Øyeavdelingen Haukeland tilgjengelig for å svare på alt man måtte lure på om syn. Anette Særvold har lang erfaring med å jobbe med øyepasienter.

Om du er i kontakt med tjenestemottakere som trenger råd og veiledning om syn og synsrehabilitering, så informer gjerne om denne gratis og enestående muligheten – Synstelefonen.

 

Mer informasjon om tjenesten finner du på Blindeforbundet.no.