Hver avdeling har et eget hovednummer. For å komme raskest mulig i kontakt med riktig vedkommende anbefales det å ringe direkte til hver enkelt avdeling fremfor hovednummeret til Bardu kommune. Kjenner du direktenummer til ansatt/saksbehandler, kan dette brukes. 

Bardu kommune meny tastevalg

77 18 52 00

Avfall

77 18 53 21

Bardu ungdomsskole

77 18 54 40

Bibliotek, kultur og idrett

77 18 52 25

Brann og redning

77 18 53 40

Bygg og eiendom

77 18 53 10

Fageråsen barnehage

77 18 54 60

Flyktningetjenesten

77 18 54 05

Kommunalteknikk

77 18 53 20

Kulturskolen

77 18 54 15

Landbruk

77 18 52 50

Lappraen barnehage

77 18 54 80

Lønn og personal

77 18 52 40

Nedre Bardu barnehage

77 18 54 70

Nedre Bardu skole

77 18 54 20

Næring

77 18 52 55

Plan og utvikling

77 18 53 30

Informasjon og sekretariat

77 18 52 20

Setermoen skole

77 18 54 10

Seterveien barnehage

77 18 54 90

SFO Nedre Bardu

48 14 68 16

SFO Setermoen

91 31 66 36

SFO Øvre Bardu

47 48 90 75

Skole og barnehage

77 18 54 00

Stab og fellestjenester

77 18 52 10

Teknisk avdeling

77 18 53 00

Voksenopplæringen

77 18 54 45

Økonomi og skatt

77 18 52 30

Øvre Bardu barnehage

77 18 54 50

Øvre Bardu skole

77 18 54 30

 

 

Helse, pleie og omsorgstjenesten

Barduheimen

77 18 55 50

Barduheimen, sonekontor

77 18 55 51

Barduheimen, avdeling øvre

77 18 55 52

Barduheimen, avdeling nedre

77 18 55 53

Barduheimen, avdeling sentrum

77 18 55 54

Barneverntjenesten

77 18 55 70

Bekkebo avlastningssenter

77 18 55 92

Bo- og oppfølgingstjenesten

77 18 55 90

Ergo- og fysioterapi

77 18 55 80

Helsestasjonen

77 18 55 60

Legekontor

77 18 55 00

Miljøarbeidertjenesten

77 18 55 91

Nordhagen bokollektiv

77 18 55 93

Psykisk helse dag

77 18 55 95

RASK psykisk helsehjelp

77 18 55 95