Per Åke Heimdal (avd. leder - fagansvar planlegging, miljøvern, naturforvaltning)
tlf 482 63 770

Steinar Danielsen (avd. ingeniør - fagansvar kart, oppmåling, planlegging, prosjektering)
tlf 958 80 318

Thorstein Lundberg (avd. ingeniør -  fagansvar kart, oppmåling, planlegging, planregister)
tlf 941 74 611

Stian Olsen (avd. Ingeniør - fagansvar byggesaksbehandling, beredskapsplanlegging)
tlf 941 70480