Blå Kors ferier

Blå Kors ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet

Tilbudet gjelder for familier med barn i alderen 0-18 år fra hele landet. Vi arrangerer turer i alle skolens ferier og også i enkelte dager og helger.

Blå kors ferier - Sommertilbud (pdf)

Søknadsfrist: 1. mai

Kontakt: ferier@blakors.no

Les mer her:

blakors.no/ferier

Røde Kors - Ferie for alle

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for familier som lever i fattigdom.

Når det er skoleferie arrangerer frivillige i Røde Kors ferie for familier som ellers ikke ville hatt råd til det. Når hverdagen er tilbake har hele familien minner å se tilbake på. Ferie for alle er for familier som har strevd økonomisk i tre år eller mer.

Hvem kan være med på Ferie for alle?

  • Familier som har levd med økonomiske utfordringer i Norge i tre år eller mer
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.
  • Familier som ikke skal delta på tilsvarende ferietilbud.
  • Familier som klarer seg uten behov for tett oppfølging fra våre frivillige. Merk at det er mulig for familien å ha med egen assistent på oppholdet.

Les mer her:

Røde Kors -Ferie for alle

Turbua Bardu

Gratis utlån av sport- og friluftsutstyr.

Turbua