Om Turbua Bardu

Driften av tilbudet er et samarbeid mellom Bardu kommune og Bardu Frivilligsentral SA.

Åpningstider

Fast åpningstid onsdager 15.00-17.30. Bemannet av Frivilligsentralen.

Folkehelsekoordinator er fast i Barduhallen tirsdager og torsdager fra kl.08.00-1500. 

Turbua er i Barduhallen ved siden av garasjen. Inngangen er den hvite døren på kortsiden mot skolen.

Kriterier for utlån:

 • Barn under 18 år må ha med foresatte ved utlån.
 • Barnehager, skoler og frivillige organisasjoner kan låne utstyr.
 • Utstyr leies ikke ut til kommersiell bruk.
 • Utstyret kan lånes inntil 1 uke av gangen.
 • Alle som låner utstyr må undertegne et utlånsskjema.
 • Utstyret skal leveres tilbake innen avtalt tid og i samme tilstand som det ble lånt ut i, med unntak av normal slitasje. Eventuelle avvik på utstyr skal innrapporteres ved tilbakelevering.
 • Låntaker er erstatningsansvarlig ved hærverk eller tapt utstyr.
 • Ved levering har låntaker ansvar for å levere alt leid utstyr tilbake ferdig rengjort og tørket.
  • Alt av fottøy skal rengjøres.
  • Ved lån av soveposer skal lakenpose benyttes og vaskes før innlevering.
  • Telt, sekker, soveposer og annet turutstyr skal være rent og tørt når det leveres inn.
 • Grunnet allergi er det ikke lov å ha hund i telt, sovepose/lakenpose eller jervenduk. 
 • All bruk av utstyr skjer på eget ansvar. Turbua står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret.
 • Der aktiviteter tilsier det, skal beskyttelsesutstyr brukes.
 • Ønsker du å donere utstyr til Turbua? Ta kontakt med folkehelsekoordinator på tlf. 47462859/ jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no eller Bardu Frivilligsentral SA på tlf. 45385564/post@bardu.frivilligsentral.no.

Hvordan låne utstyr?

Kontakt:

Folkehelsekoordinator på tlf. 47462859 eller epost: jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no eller

Bardu Frivilligsentral SA på tlf. 45385564/post@bardu.frivilligsentral.no for å avtale utlån.