Søke om salg av fyrverkeri eller pyrotekniske effekter

Skjema for søknad om salg av fyrverkeri eller pyrotekniske effekter finner du på følgende lenke: Bardu brann og redning (cubit.no)

Søknaden må være innsendt innen 1. mai. Salg til forbruker er bare lovlig i perioden 27. - 31. desember, jf. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §§ 9-2 og 9-4.

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri

Dersom du ønsker å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften må du sende inn søknad til det lokale politiet og brannvesenet. Søknaden sendes til politiet via e-post: post.troms@politiet.no Søknaden bør sendes inn minimum tre uker før avfyringen skal skje.

Følgende søknadsskjema skal benyttes og sendes til politiet via e-post: Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri.pdf