Mattilsynets avdeling Troms og Svalbard, Nord-Troms jordskifterett og Fylkesmannen i Troms og Finnmark har laget et informasjonsskriv til grunneiere om gjerder i utmark. 

Gjerder i utmark.pdf