Kommunen v/ Enhet landbruk har og etableringtilskudd til nye gårdbrukere som har overtatt konsesjonspliktig eiendom og starter opp med næring som er berettiget produksjonstilskudd. Det gis tilskudd med inntil kr 20.000 som utbetales etter søknad når gården er kommet i drift. Se landbruksplan del II.

 

Mye nyttig informasjon om du er ny bonde eller skogbruker på Landbruksdirektoratet.