Krisesenteret i Midt-Troms har tatt initiativ til en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for sine samarbeidskommuner, og har ledet planarbeidet. Denne handlingsplanen gjelder for perioden 2022-2025 og er utviklet for kommunene Bardu, Dyrøy, Loabága/Lavangen, Salangen, Senja og Sørreisa.

Planen er en oppfølging av den forrige handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for perioden 2018-2020 (for kommunene Dyrøy, Loabága/Lavangen, Salangen og Sørreisa, samt de tidligere kommunene Berg, Tranøy og Torsken). Ved evaluering og revidering er Bardu kommune og nye Senja kommune tatt inn i planen. Sekretariatet for konfliktrådene har tildelt Krisesenteret i Midt-Troms tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Tilskuddet benyttes til arbeidet med evaluering og revidering av interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Formålet med denne handlingsplanen er å forebygge og øke fokus på vold i nære relasjoner i kommunene, sikre at berørte parter får et tilrettelagt og helhetlig hjelpetilbud, samt styrke kunnskapsnivået til kommunens ansatte og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, instanser og forvaltningsnivå. Det er viktig for familier som lever med vold at de mottar et helhetlig tilbud der utsatte voksne og barn får hjelp og behandlingstilbud om nødvendig, og det skal også skal finnes et tilbud til voldsutøver. Gjennom tiltak som går på avdekking, hjelpetiltak og forebygging er hovedmålet at innbyggerne i våre kommuner skal leve et liv uten vold.

Vi må våge å se, tørre å spørre.