Meldingstjeneste

Send melding om feil og mangler

Du kan også se meldinger som alt er innrapportert for å unngå å registrere samme feil flere ganger. Eventuell informasjon om deg som melder vil ikke være synlig på nettet for andre enn de som skal behandle saken.

Akutte hendelser

Viktig

Akutte hendelser som ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke meldes her.


Mandag-fredag kl 08.00-15.00 må du i slike tilfeller ta kontakt med avdeling Kommunalteknikk på

tlf 77 18 53 20 eller på epost til postmottak@bardu.kommune.no


Etter kl 15.00 og i helger må du ta kontakt med teknisk vakt tlf: 957 56 962

Bli varslet - Varsling 24

Nytt varslingssystem i Bardu kommune 2020

Du kan lese om vårt nye vaslingssystem Varsling 24 her. Får du ikke varslinger, kan du registrer deg her.