Offentlig tannhelsetjeneste

  • Gir gratis tannhelsetjenester til barn og ungdom (0-18 år).
  • I tillegg får 19-20 åringar tilbud om undersøkelse og tannbehandling til 25% av offentlige takster.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Bardu tannklinikk

Her finner du informasjon om Bardu tannklinikk på Troms og Finnmark fylkeskommune sine sider. 

Info til pasienter i forbindelse med koronasituasjonen

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark fylkeskommune følger anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI for pasientbehandling. 

Les mer her