Næringssjefen i Bardu har oversikt over ledige lokaler i Bardu og i Setermoen sentrum. Det finnes mange ledige lokaler i ulike størrelser. Er du interessert i å starte business på Setermoen eller trenger du nye lokaler,

Ta kontakt med Frode Bruvoll.