Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuters kjernekompetanse er kropp, bevegelse og funksjon. Vi jobber forebyggende og behandlende med mål om å bedre og vedlikeholde funksjonsevne og fremme god helse og livskvalitet. I behandling vektlegger vi hvordan fysiske, psykiske, miljørelaterte og sosiale faktorer innvirker på helseproblemer.

Fysioterapitilbudet i Bardu Kommune

Fysioterapeutene i Bardu kommune gir tilbud til alle innbyggere i kommunen med behov for fysioterapi i henhold til Lov om helsetjenester i kommunen. Våre arbeidsoppgaver innebærer undersøkelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper. Vi jobber med mennesker med funksjonsnedsettelse grunnet sykdom, skade eller alder, samt barn og unge med motoriske og/eller sansemotoriske vansker. Eksempler på problemstillinger vi jobber med er smerter i muskel-/skjelettapparatet, nevrologiske lidelser, akutte skader, sirkulasjon/lymfødem og opptrening etter operasjon, med mer.

Vi holder til i våre lokaler i Spongaveien 4, sammen med ergoterapi, hjelpemiddelkoordinator og folkehelse/friskliv. I tillegg yter vi fysioterapioppfølging til beboere på Barduheimen, barn og unge i barnehage og skole, og har også et godt samarbeid med helsestasjonen. Vi tilbyr hjemmebehandling ved behov. I perioder har vi ulike gruppetilbud. Fysioterapitjenesten følger også opp med veiledning av annet fagpersonell, samarbeid med pårørende og tverrfaglig samarbeid.

Egenandel og takster

Oppdatert informasjon om egenandeler og takster hos fysioterapeut finnes på Helsenorge.no.

Kontakt

Ved spørsmål eller ønske om oppfølging kan fysioterapeutene kontaktes direkte uten henvisning fra lege. Fysioterapeutene i Bardu kommune tar egenandeler for undersøkelse og behandling, med unntak av barn opp til 16 år og personer med yrkesskade. Man betaler egenandel frem til man har oppnådd frikort egenandelstak 2, som per januar 2023 er på kr 3040,-