Kort resyme av hva som skal gjøres 2020-2022

 • Skifte ut alle vindusflater.
 • Den øverste vindusflaten rundt svømmehallen vil bli erstattet med en klimavegg.
 • Flytte ut yttervegger slik at dagens stål stendere kommer ut fra dagens betong vegger.
 • Dette gjøres for å få tilgang til stålstenderne slik at disse kan behandles mot korrosjon, og slik at de kan inspiseres.
 • Fjerne gamle, og etablere nye overløpsrenner i hoved bassenget. Disse har korrosjonskader og har store lekkasjer.
 • Dette gjør at man må legge ny sammenhengende tett membran i tilknytning til de nye overløpsrennene, og under flisene i hoved bassenget.
 • Ny belysning innvendig i hoved bassenget.
 • Dagens innvendige himling fjernes å taket innvendig åpnes opp med akustikkdempende plater, i tillegg skal taket etterisoleres.
 • Dagens tak utstikk fjernes for å få etablert ny innfesting av klimavegg/vindusflater.
 • Nye veggflater kles med lik platekledning som eksisterende bygningsmasse.
 • Ny belysning i svømmehallen.
 • Etterisolering av kjellervegger for å unngå varmetap.

Kommunen beklager at renoveringsarbeidet gjør at aktiviteter som til vanlig gjennomføres i svømmebassenget må opphøre i anleggsperioden, men vi ser frem til å kunne invitere til åpning av en nyrenovert svømmehall som kan brukes i mange år fremover.