Tverrfaglig innsats for barn og unge som trenger hjelp

Bardu kommune ønsker at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst, men hva gjør du hvis du er bekymret for et barn, ungdom eller familie?

Det er viktig å vite hvordan man skal gå frem for å oppsøke hjelp eller veiledning, enten du er barn, ungdom, voksen eller ansatt.

Den digitale BTI veilederen har som mål å gi alle innbyggere i Bardu kommune innsikt i hvem man kan kontakte, og hva Bardu kommune kan bistå med i den enkelte sak.

BTI veilederen for Bardu kommune https://bardu.bedreinnsats.no/

Samhandlingsmodellen -samhandlinger i forhold til barn og unge

Samhandlingsmodellen gir informasjon om samhandlinger i forhold til barn og unge på kommunenivå, tjenestenivå og individnivå.

Samhandlingsmodellen