I forbindelse med grøfting og renovering av 20 stikkrenner på Østerdalsveien i Bardu kommune fra Vikingkrysset til Strømsmo, vil veien bli stengt på dagtid fra mandag til fredag kl. 09:00 til estimert kl. 17:00 uke 38 til estimert uke 44. Det er omkjøring rundt Altevannsveien. Skolebuss og nødetater er varslet.

 

Veien stenges i perioden på ulike strekninger. Arbeidene begynner i Stinabakken og vil forflytte seg oppover Østerdalsveien hver dag, til avslutning mellom Berg og Strømsmo. Informasjon om hvor veien til enhver tid er stengt, finner du her på Bardu kommunes nettsider. Det skiltes ved vikingkrysset og krysset Altevannsveien/Østerdalsveien med telefonnummer for informasjon. Det er ikke mulig for nødetater, buss, hjemmesykepleien, etc., til å passere når veien er stengt.