Bardu kommune får ofte henvendelser fra innbyggere som ønsker å rydde skog på kommunale eiendommer, samtidig som vi registrerer at noen også tar seg til rette på kommunal eiendom og rydder skog uten tillatelse.

Vi ønsker derfor å informere om hvilke retningslinjer som gjelder før skogrydding på kommunal eiendom gjennomføres.

 

 

Retningslinjer

Rutinen for skogrydding på kommunal eiendom er at det skal rettes skriftlig henvendelse (e-post) til avdelingsleder avdeling bygg og eiendom frank.stromseth@bardu.kommune.no med informasjon om hva man ønsker å gjøre, og da gjerne med bilder eller kartutsnitt som viser arealet man ønsker å få ryddet. Det er også nødvendig at man tar kontakt med naboer for å sjekke om dette er noe de ønsker, eller om de eventuelt har motforestillinger mot tiltaket.

Når vi får slike henvendelser gjennomfører vi først en befaring for å vurdere om det er noen hensyn som skal tas, før vi eventuelt blir enige om hva og hvor mye skog som kan felles, og hvordan det skal se ut etter ryddingen.

 

I de fleste tilfellene er vi veldig positive til slike tiltak, men gjennomføring av skogrydding uten at vi har vært kontaktet aksepteres ikke.