Reduserte åpningstider

  • Vi følger myndighetenes anbefalinger som gjelder tiltak mot smittespredning av coronaviruset, og ber om forståelse for at vi reduserer våre åpningstider.
  • NAV Målselv-Bardu har åpent for drop-in på Setermoen torsdager 10-13, og på Andselv onsdager 10-13. Vi ber deg vurdere om du må møte opp personlig, eller om du kan finne svar på dine spørsmål på www.nav.no
  • Du kan kontakte NAV ved å ringe 55 55 33 33, eller benytte «skriv til oss»- funksjonen på www.nav.no
  • For henvendelser som varelevering el.l. kan vakttelefon benyttes: 40 63 27 68.
  • Søknader og andre dokumenter kan leveres i sort postkasse merket NAV. Henger på yttervegg «Veksthuset».

Samordna tilbud

NAV-kontoret er utformet slik at du kan/skal løse mange oppgaver selv, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og muligheter til å:
• Registrere deg som arbeidssøker
• Lete etter ledige jobber
• Søke om pensjon

For oversikt over andre tjenester besøk www.nav.no.

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir råd og veiledning og vurderer din rett til økonomisk sosialhjelp. I tillegg gir NAV gjeldsrådgivning etter individuell vurdering av henvendelse. Du kan i denne forbindelse også gjøre mye selv ved å få tilsendt en selvhjelpspakke fra NAV, eller du kan ta kontakt vår gjeldsrådgivningstelefon på 55 55 33 39 eller benytte chat.

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp her.

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp og økonomisk råd- og veiledning.

Søknad sendes:
NAV Bardu
Postboks 23
9365 Bardu

Søknad kan også leveres i publikumsmottakets åpningstider.

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og samfunn. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap også viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.
• Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
• Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Rekruttering

Dersom du er arbeidsgiver ønsker bistand til rekruttering finner du mer informasjon her.