Boenheter

Bardu kommune disponerer til sammen 37 boenheter til personer som har et hjelpebehov og/eller et behov for tilrettelagt bolig og også til andre særs vanskeligstilte.

Utleieleilighetene som er beregnet til formålet har følgende adresser:

12 leiligheter i Vekvedveien. Leilighetene er omsorgsboliger og har tilknyttet fellesrom bestående av stue/kjøkken.

11 leiligheter i Parkveien 25. Leilighetene eies av Røde Kors

8 leiligheter i Parkveien 26

2 leiligheter i Aasvangveien

2 leiligheter i Fageråsveien

2 leiligheter i Liveien

Søknadsskjema

Det søkes på felles søknadsskjema til ovennevnte boliger. De tre sistnevnte leilighetene er de som på skjema omtales som "Nasjonalforeningens livsløpsboliger".

Søknadsskjema for utleieboliger finner du her.