Kommunal handlingsplan for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og deres familier

2024-02 veteranplan fastsatt.pdf

 

Kommunestyret fastsatt 15.02.24 ny veteranplan for perioden 2024 - 2027. Les mer her.