Hva skal du gjøre om du kommer over skadet eller sykt vilt i naturen?

-og hva skal du gjøre dersom du skulle være uheldig å kjøre på et vilt?

 

Kommunen får av og til henvendelser om skadet eller sykt vilt i naturen, og spørsmål om hva som skal gjøres og hvem som er ansvarlig. Det kan og være at du finner et dødt vilt som du er usikker på hvordan du eventuelt skal håndtere.

Nedenfor har vi samlet litt informasjon som vi håper kan være til nytte.  

 

I Bardu kommune har Kommunestyret delegert sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende endringer i lov, til formannskapet. Rådmann v. avdeling landbruk har det adminsitrative fagansvaret. 

Miljødirektoratet har laget en veiledning som kan være nyttig å lese, her står det mer om kommunens ansvar, ettersøk av skadet storvilt, og hvordan en skal håndtere skada eller sykt vilt utenom den ordinære jakttida avhengig av om det er småvilt, storvilt, rovvilt,eller rovfugl.

 

Ved henvendelser/ spørsmål kan du alltid ringe kommunen v/ Ingeborg Nygaard på  tlf +47 950 89 091. 

Ved akutt behov kan du og ringe politet på tlf 02800 som igjen vil kontakte vår kommunale vakttelefon. 

Dersom kommunen må igangsette undersøkelser eller ettersøk kontakter vi våre ettersøksjegere som er geografisk fordelt i kommunen.

 

NB! Ved påkjørsel av hjortevilt skal det ALLTID meldes fra til politiet på tlf 02800 så kontakter politiet kommunen. 

Du kan lese mer om viltpåkjørsler på hjortevilt.no

PS! Avdeling landbruk har på lager egne merkbånd som du kan ha liggende i bilen for å merke påkjørselsstedet dersom uhellet skulle være ute. Vi holder til i 2.etasje på Veksthuset. 

 

Dersom du finner et dødt vilt kan Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt være til hjelp.