Åpningstider snøskuterløyper (rekreasjonsløyper):

Løype 1 Innset-Slåttmoberget:  15. februar - 5. mai. Fartsgrense 20 km/t

Løype 2 Altevatnet: Fra sikker is og løypa er stukket, tidligst 1. november til og med 5.  mai. Vanligvis vil ikke løypa bli åpnet før etter nyttår. Fartsgrense 40 og 70 km/t

Løype 3 Ostu-Leinavatnet: 15. februar - 5. mai. Fartsgrense 40 km/t

Løype 4 Solbakken Camping - Sverrevatnan: 15. februar - 25 april. Fartsgrense 20/30 km/t

Løype 5 Hyttefeltene Indseth, Solseth og Altevatnet 1-3: 1 november avhengig av snøforhold til stenging pga snørforhold og isforhold på Altevatnet.  Fartsgrense 20 km/t (på land) og 40 km/t på isen på Altevatnet. Løypa vil delvis bli merket fysisk og delvis (i tetteste hyttebebyggelsen) bli elektronisk merket i form av GPS-fil. GPS-fila (gpx-forma) blir lagt ut så snart den er klar.

Statsforvalteren har gitt kommunen tillatelse til å holde deler av løype 2 åpen ut mai måned som isfiskeløype. Unntatt er løypas nordlige trase mellom Fiskeløselva og Vargneset samt forbindelsesløyper til Steinelva og Golivassodden. Alle løyper på Altevatnet kan bli stengt på kort varsel dersom isforholdene krever det mht sikker ferdsel. Kart over løyper med stengedato.

Løypekart

Nedenfor finner du både elektronisk kart og kart i PDF-format.

Elektronisk løypekart  (via blå lenke nedenfor)

 Hvis løypene ikke vises i kartet må forstørre kartet (trykk på + nede til høyre). Dersom dette ikke virker må du klikke på knappen Kartlag med kommunevåpnet oppe til venstre. Deretter til høyre på skjermen på slå på Temakart og derunder  Snøskuterløyper. Da kan du zoome inn/ut og man kan nede til venstre endre bakgrunnskartet til flybilde (barmark)

Elektronisk kart   Løypene har følgende farger i kartet:

Blå: Løype 1 Innset - Slåttmoberget

Rød: Løype 2 Altevatnet

Svart: Løype 3 Leinavatnet

Oransje: Løype 4 Solli Camping-Sverrevatnan

Fiolett: Løype 5 hyttefelt Innset/Altevatnet

Løypekart i PDF-format

Løype 1: Innset - Slåtmoberget (demninga)

Løype 2: Altevatnet. Fra østlig ende av hyttefelt 2 på sørsida og fra Livasselva på nordsida og innover vatnet. Åpner ikke før sikker is, vanligvis etter nyttår.

Løype 3: Ostu - Leinavatnet. 

Løype 4: Solbakken Camping - Sverrevatnan

Løype 5: Hyttefelt Indsetth, Solseth og Altevatnet 1, 2 og 3

Løype 5

Bardu kommunes rekreasjonsløyper for snøskuter er utvidet, noe som gir større tilgang til alle som nyter vintersport og friluftsliv i vårt område.

I lys av dette, er det viktig å understreke at man ikke lenger trenger å søke om dispensasjon etter motorferdselsregelverket for å kjøre i skuterløype 5. Dette markerer et viktig skritt mot en mer tilgjengelig og brukervennlig tilnærming til rekreasjonskjøring i vårt område. Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan nyte naturen vi har å tilby, på en måte som er både enkel og i tråd med lokale forskrifter. Det er innført en avgift på 150 kroner for bruk av denne traseen, skuterkortet er personlig. Avgiften er et ledd i å vedlikeholde og forbedre løypenettet, slik at det kan fortsette å være en trygg og attraktiv rekreasjonsmulighet for alle. Denne avgiften gjelder kun for de som ønsker å bruke skuterløype 5. Dersom du har ordinært årskort, er løype 5 inkludert i dette.

 

Vi oppfordrer alle som benytter vårt løypenett til å respektere naturen og andre brukere av løypenettet. Husk å følge alle sikkerhetsregler og retningslinjer for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse for alle.

Takk for at dere bidrar til et levende og aktivt vintermiljø i vår kommune. Nyt kjøreturen og den fantastiske naturen!

Priser løypeavgift/skuterkort

Priser 2024. 

Personlig løyvekort:  
  • Årskort 2024 alle løyper
500 kr
  • Tredagerskort 2024 alle løyper
300 kr
  • Årskort  2024 for unge (t.o.m  21 år, studenter t.o.m. 26 år) alle løyper
250 kr
  • Årskort 2024 løype 5 hyttefelt Innset-Altevatnet
150 kr
Næringsaktører 2024 i området  (fleksibelt løyve pr skuter) 600 kr
Kontrollavgift 1000 kr

Forskrifter/bestemmelser for løypene

Gjeldende forskrift: Gjør deg kjent med forskriften og merk at det er bestemmelser for fart i løypene. 

Fartsgrense løype 5 Hyttefelt Indseth/Altevatnet er 20 km/t på land og 40 km/t på isen på Altevatnet

 

Betaling av løypeavgift for rekreasjonsløyper

Alle som skal kjøre i løypenettet for rekreasjonsløyper i Bardu kommune må ha betalt løypeavgift, med unntak av el-skuter som kan kjøre gratis.

Lenke til betalingordning nedenfor. Kort  for 2024 gjelder gjelder ut hele året. Det er nå et nytt kort for de som bare skal kjøre til hytte i hyttefeltene ved Altevatnet (løype 5). Dette koster kr 150,-/sesong. Se eget pkt for gjeldende priser. Kortene er personlige.  Passasjer trenger ikke betale.  Klikk på linken og følg anvisning for betaling av kortet. Pass på å skille mellom «kjøper» og «fører», dersom dette ikke er samme person. Det vil si -  dersom du betaler for en annen som er fører av skuteren, må du passe på å få riktig navn på rett sted. Det er viktig at kvitteringen sendes til fører/innehaver av kortet, slik at dennes telefonnummer og evt e-post er riktig. Du kan betale med betalingskort (nettbank) eller med VIPPS.

Kjøp skuterkort

 

 

Det er fritak for avgift for el-skuter.

Skal du søke dispensasjon?

Dispensasjonssøknader etter forskriftens § 5   og  § 6 behandles i utgangspunktet administrativt fortløpende etter som de kommer inn. Dersom søknaden er av prinsipiell karakter kan de bli lagt til politisk behandling i PLU (utvalg for Plan, levekår og utmark). Møtedatoer for PLU i 2024 finner du HER  . Søknader som skal behandles politisk må være kommet inn innen 3 uker før møtet.

NYTT: Snøskuterkjøring til hytter i hytteområdene Indseth/Solseth og hyttefeltene 1-3 ved Altevatnet er tillat UTEN dispensasjon da det her er vedtatt løype. Dette er løype 5 og er beskrevet under punktet løyper og løypekart. For hytter innenfor hyttefelt 2 som ikke dekkes av løype 5, kreves det dispensasjon etter forskriftens § 5c, som tidligere.

Søknader etter lovens  §6 om landingstillatelse for helikopter eller annet luftfartøy eller motorbåt der det ikke er tillat, behandles også administrativt på samme måte.

Her finner du link til søknadsskjema. Husk at kart som viser transportvei  følge med søknaden.

Her finner du legeerklæringsskjema.

 

Under finner du en veilelder til hvordan du legger ved et kart. 

BARDU_WINTER_NLE_465

Informasjon om transport til private hytter

 

Snøskuter til hytta? Hva er lov Statsforvalteren i Troms og Finnmark. For hytter i hyttefelt Indseth/Solseth og hyttefeltene 1-3 ved Altevatnet der rekreasjonsløype 5 er etablert, trengs ikke dispensasjon som beksrevet i lenken til Statsforvalteren. Der gjelder forskriften for rekreasjonsløyper og de bestemmelsene som er for løype 5.