Motivasjonspris

Ungdommens motivasjonspris består av to gavesjekker på kr 5.000,- og innrammet diplom.

Det er Ungdomsrådet i Bardu som tildeler prisen.

Formål

Prisen skal være med på å motivere ungdom til å være allsidige utøvere og påta seg leder/trener/instruktør - oppgaver, innenfor det utvida kulturbegrepet. 

a) Bardu kommune tildeler årlig 2 stk. Ungdommens motivasjonspriser til ungdom i alderen 15 – 20 år som bor i Bardu eller er tilsluttet lag/forening hjemmehørende i Bardu.

b) Ungdommens motivasjonspris består av to gavesjekker på kr 5 000,- og innrammet diplom.

c) Prisen tildeles ungdom som er: - aktivt med på å holde i gang eller starte gode miljøer for positive aktiviteter. - viser allsidighet som utøver (deltar i 2 eller flere aktiviteter). - aktiv som utøver og i tillegg har lederoppgaver. - prisen kan kun tildeles samme person en gang.

d) Forslag på kandidater til Ungdommens motivasjonspris skal sendes Bardu kommune, Kultur. Forslagene fremmes på eget skjema og skal være skriftlige og grunngitte.

e) Ungdommens motivasjonspris tildeles av Ungdomsrådet i Bardu kommune. Kultur er sekretariat for Ungdomsrådet.

f) Ungdommens motivasjonspris deles ut ved en passende anledning.

Forslag til kandidater

Hvem fortjener Ungdommens motivasjonspris?

Bardu kommune ønsker forslag på kandidater til Ungdommens motivasjonspris 2024. Bor du i Bardu og vil foreslå noen du mener fortjener prisen i år, kan du sende ditt forslag senest 22. april. 

 

Skjema for å foreslå kandidater finner du her:

Skjema ungdommens motivasjonspris
 

Hvem kan sende inn forslag?

Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner har anledning til å komme med forslag på aktuelle kandidater. Det er Ungdomsrådet i Bardu som tildeler prisen.