Serviceavdelingen omfatter kjøkken og renhold. Avdelingen sørger for all matlaging for institusjonen. I tillegg lages det middag som bringes ut til hjemmeboende.

Søknad

Søknad om middag fra Barduheimen rettes til

Pleie og omsorgstjeneste,
Parkveien 24,
9360 Bardu 
Tlf  414 06 102