Kjernejournal vil inneholde viktige opplysninger om helsen din. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger om deg.

Ikke alle kommuner har dette i dag. Bardu er nå med flere andre kommuner, med på nasjonal innføring av kjernejournal. 

Hva inneholder en kjernejournal:

Kjernejournal samler et utvalg av viktige helseopplysninger om deg som blir tilgjengelig for behandlere. Du kan selv sjekke om dine helseopplysninger stemmer med å gå via 

Helsenorge – din helse på nett - Helsenorge og evt legge inn viktig informasjon selv, som for eksempel tidligere helsetilstander, registrere pårørende, kommunikasjonsbehov som språk, tale, syn, samt gjøre tilpasninger. All aktivitet i kjernejournal loggføres, og du kan se hvem som har sett eller lagt inn endringer i din kjernejournal.  

Hvem har en kjernejournal?

Alle fastboende i Norge har en kjernejournal.

Barn har sin egen kjernejournal. De som er 16 år, kan få digital tilgang dersom de har Bank ID. 

For mer informasjon : Om kjernejournal - Helsenorge

I det nasjonale innføringsløpet er planen å kunne ta dette i bruk i løpet av vinteren 2024/2025.