Det kan søkes innen anleggskategoriene:

 

  • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære – nye + rehabilitering)
  • Nærmiljøanlegg
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt: DNT)
  •  

Søknadsfrist 15. oktober 2022

 

Mer info: https://www.anleggsregisteret.no/

Søknad

Det skal søkes elektronisk og søknadsskjema finner dere her.