Priser

Renovasjonsavgiften ligger i de kommunale avgifter.

Pris for renovasjon husholdning skal være utregnet etter selvkostprinsippet.

I prisen ligger gjennomsiktige søppelsekker (årlig) og avfallskverner.

Søppelsekker

Søppelsekker utleveres på Steiland miljøstasjon tirsdager kl 09.00-14.00 eller torsdager kl 11.00–18.00. Det blir levert ut til hvert abonnement. Kostnaden ligger i renovasjonsgebyret.

 

Søppelsekker som avfall samles opp i skal være gjennomsiktige fra 2021. Leveres det avfall i sorte sekker skal sekk tømmes i kontainer på returpunkt. 

Posen i kjøkkenbenken trenger ikke være gjennomsiktig.

Fritaksreglement

I Bardu kommune er det renovasjonsgebyr per boenhet. Dersom en boenhet står tom i mer enn 6 måneder slipper man å betale for den perioden, forutsatt at man søker på forhånd. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen er bebodd av andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden. Fritaket gjelder kun for ett år. Dersom det er behov for ytterligere fritak, må det søkes på nytt. Søknadsfrist for fritak er 1. januar hvert år.

Link forskrift

Skjema Reduserte kommunale avgifter

Avfallskvern

Har du problemer med kvernen så har vi på vår hjemmeside en selvhjelpsguide for problemer med avfallskvernen. Fungerer den ikke tar du kontakt med renovasjon så kan vi være behjelpelig med å skaffe ny kvern hvis garantitiden på 5 år er ute. Kostnaden ligger i renovasjonsgebyret.

Skulle du trenge ny vakuumbryter til avfallskvernen kan den kjøpes hos oss eller bestilles hos nibu.no.