Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
6. juni:

Stikk UT! i Bardu

Bardu kommune går over til Stikk UT! fra 2024. Årets sesong starter ca. 10.juni. Les mer

Priser og gebyrer 2024

Bevillingsgebyr (ingen mva)

Fastsettes i alkoholforskriften §6-2 - Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling og skjenkevebilling fastsettes for hver enkel bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk. Sats for 2023 vil bli endret i hht. forskriften.

Salg:Pris 2023Pris 2024
Pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1kr 0,23kr 0,24
Pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2kr 0,65kr 0,69
Skjenking:  
Pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1kr 0,54kr 0,57
Pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2kr 1,41kr 1,49
Pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3kr 4,65kr 4,92    

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1960 pr. år for salg og kr 6100 for skjenking

 

 

Motorvarmere og lading (for ansatte). Ingen mva

 Pris 2024
Motorvarmer pr. årkr 1000
Motorvarmere og lading (for ansatte) El. biler -NYkr 2500

 

Interkommunalt Feievesen (Bardu, Salangen og Lavangen)

Feiing

Feie- og tilsynsavgift beregnes etter selvkostprinsippet. Det ble etablert interkommunalt feievesen, med felles satser fra år 2016.

I tillegg kommer 25% mvaPris i 2024
Feie og tilsynsavgift pr. fyringsanlegg kr 437
Kamerakontroll av skorstein pr. stkkr 840
Røyketest av skortstein pr. stkkr 840
Andre oppdrag, pr. time kr 920
Fresing/beksotfjerning pr. timekr 840
Feie- og tilsynsavgift beregnes etter selvkostprinsipp. 

 

Skolefritidsordningen (ingen mva)

Skolefritidsordningen (ingen mva)

Det gis 30% søskenmoderasjon i SFO for de som har søsken i SFO eller barnehage.

12 timers gratis SFO for 1. og 2.klassinger per uke (C-plass)

Foreldrebetaling pr. mnd. i 11 mnd. (aug-juni)Pris i 2024
Alt C: Korttidsplass i skoleåret (i skoletiden)kr 1 210
Alt B: Heldagsplass i skoleåretkr 3056
Alt A: Heldagsplass inkl. elevfrie dager og i feriekr 3 332

 

EnkeltdagPris i 2023
Salg av enkeltdager alt. C (i skoletiden)kr 219
Salg av enkeltdager alt. B (i skoletiden)kr 506
Hel dag for elever som har alt. C (utvidelse av dag)kr 287

 

Andre priserPris i 2024
Kostpris pr. mnd. (selvkost)kr 91
For sein henting, pr. påbegynt timekr 459

 

Kulturskole (ingen mva)

Kulturskole (ingen mva)

Det gis 30% søskenmoderasjon.

Skolepenger pr. halvårPris i 2024
Skoleeleverkr 1 653
Voksnekr 1 720
Leie av instrumenter pr. årkr 511
Gruppepriser kr 991
Kortere kurs i Keramikk for voksnekr 1 200

Leie av kulturskolens flygel til konsert/forestilling i ny kulturarena pr. dag kr. 1043,-

Pleie og omsorg (ingen mva)

Kjøp av biltjenester fra Bardu kommune + 12% mva

Lav sats, inntil 200 km pr mndkr 447
Middels sats, mellom 200 km og 500 km pr mndkr 749
Høy sats, mellom 500 og 1000 km pr mndkr 949

 

Dagsenter

Dagsenter2024
Dagsenter pr. dagkr 137     
 

Egenandeler for praktisk bistand

Egenandeler for praktisk bistand pr. time2024
Netto inntekt mindre enn 2G*kr 230
Netto inntekt mellom 2G-3Gkr 282
Netto inntekt mellom 3G-4Gkr 282
Netto inntekt mellom 4G-5Gkr 286
Netto inntekt over 5Gkr 292

*Fastsettes i statsbudsjettet

Egenandeler for praktisk bistand -Utgiftstak pr. måned2024
Netto inntekt mindre enn 2G*kr 230
Netto inntekt mellom 2G-3Gkr 1130
Netto inntekt mellom 3G-4Gkr 1690
Netto inntekt mellom 4G-5Gkr 2870
Netto inntekt over 5Gkr 4070  

*Fastsettes i statsbudsjettet

Pleie og omsorg måltider (ingen mva)

 

Måltider

TilbudPris i 2024
Middag pr. porsjon hjemkr 111
Middag servert på Barduheimen, pr. porsjonkr 103
Frokost/kveldsmat servert på Barduheimen, pr. porsjonkr 52

 

Trygghetsalarm

TrygghetalaramPris i 2024
Avgift for montering av trygghetsalarmkr 365
Drift av mobil trygghetsalarm pr. mndkr 346

Opphold i sykehjem pr. døgn*

*Fastsettes i statsbudsjettet

Opphold i sykehjem pr. døgn *Pris i 2024
Korttidsopphold Barduheimen sykehjemkr 193
Dag/natt Barduheimen sykehjemkr 110

 

Leiepriser omsorgshybel

Leiepriser omsorgshybelPris i 2024
Husleie inkl. strømkr 4 800
Vask av tøykr 675
Full kostkr 2 850

 

Voksenopplæringa (ingen mva)

Voksenopplæringa - Bardu læringssenter (ingen mva)

Personer som ikke har rett/og eller plikt til opplæringPris i 2024
Timepris pr undervisningstime i norsk og 
samfunnskunnskap for voksnekr 80
Norsk og samfunnskunnskapsprøve privatisterkr 900
Delprøve norskkr 450

 

Folkehelse (ingen mva)

Folkehelse (ingen mva)

Kommunedirektør kan prissette nye tilbud og tilbud av kortere varighet.

 Pris i 2024
Frisklivsreseptkr 325
Bra mat - kurskr 542
  
  
Deltakeravgift fylkeslekene 
Øvelser og festmiddagkr 700
Kun øvelserkr 400
Kun festmiddagkr 400
Festmiddag for ledsagerekr 300
  

 

Husleiepriser kommunale boliger (ingen mva)

Husleiepriser kommunale boliger (ingen mva)

Leiepriser Justert iht. konsumprisindeksen (avrundet til hele 10 kr)Pris i 2024Pris i 2023  
     
   

 

 

 

Stubben - byggeår 1983 sokkelleilighet

Stubben - byggeår 1983 hovedleilighet

kr 3 645

kr 6 965

kr 3 530

kr 6 740

  

Solstien 1C og 1D - byggeår 1983

Solstien 1A og 1B - byggeår 1983

kr 5 185

kr 8 785

kr 5 020

kr 8 505

  

Aasvangveien 6B og 6C - byggeår 1988/89

Aasvangveien 6A - byggeår 1988/89

kr 6 460

kr 7 830

kr 6 255

kr 7 580

  

Fageråsen 8B- byggeår 1988/89

Fageråsen 8A- byggeår 1988/89

kr 6 820

kr 7 340

kr 6 600

kr 7 105

  
Liveien 8A og 8B - byggeår 1988/89kr 7 330kr 7 095  

Moegga 11 og 13

inkl. carport

kr 5 745

 

kr 5 560

 

  

Moegga 44 - byggeår 1991

inkl. carport

kr 5 745

 

kr 5 560

 

  

Furuveien 63A og 63C inkl. carport - byggeår 1994

Furuveien 63B inkl. carport

 

kr 7 150

kr 6 930

kr 6 920

kr 6 710

 

  

Seterveien 44A og 44B inkl. carport- byggeår 1994

 

kr 7 150

 

kr 6 920

 

  

Skogveien 44A og 44B inkl. carport - byggeår 1994

 

kr 7 150

 

kr 6 920

 

 

 

 

Altevannsveien 18 ORIGO kr 13 360kr 12 600  
Dørum 5kr 15 000kr 15 000  


 

Bofellesskap20242023  

Åsveien 54 - byggeår 1992

Fellesareal 18,4 m2

kr 5 165

kr 1 035

kr 5 000

kr 1 000

  

Åsveien 56 - byggeår 1992

Fellesareal 18,8 m2

Åsveien 56 hybelleilighet -NY

kr 5 165

kr 1 035

kr 3 680

kr 5 000

kr 1 000

kr 3560

  
Åsveien 58 - byggeår 1996kr 6 920kr 6 700  
Åsveien 62 - byggeår 1996kr 6 210kr 6 010  
Fogd Holmboes gate 79 Leilighet 1 kr 6 890kr 6 667  

 

Leiepriser Omsorgsboliger VekvedPris i 2024Pris i 2023  
     
Vekvedveien 1A og 1B - byggeår 2001kr 8 020kr 7 765  
Vekvedveien 3A og 3B - byggeår 2001kr 8 020kr 7 765  
Vekvedveien 5A og 5B - byggeår 2001kr 8 020kr 7 765  

Vekvedveien 7B og 7F - byggeår 2001

Vekvedveien 7C og 7E - byggeår 2001

Vekvedveien 7A og 7G - byggeår 2001

kr 6 265

kr 6 320

kr 6 920

kr 6 065

kr 6 120

kr 6 700

 

 

 

 

 

Bekkebo omsorgsbolig

Bekkebo avlastningssenter, pr. boenhet

kr 12 520

kr 7 580

kr 12 120

kr 7 335

 

 

 

Tromsøveienkr 6 590kr 6 380  
Ytterjordveien 5A, 5B og 5C - byggeår 2005kr 7 680kr 7 435  
Omsorgsboliger, Parkveien, aktivitetssenterkr 6 920kr 6 700  

Konglestien 5, 9 og 13 -3 roms

Konglestien 7, 1 og 15 -4 roms

kr 8 240

kr 9 830

kr 7 975

kr 9 515

  
Åsveien/Kirkemogata 3 romskr 12 740kr 12 330  
Åsveien/Kirkemogata 4 romskr 13 510kr 13 075  
Leilighetene er inkl. oppvarming, internett og kabeltv    

 

Helsesenter2024
Helsesenter leilighet 2 etasje, møblert inkl. strømkr 5 490
Helsesenteret kvist hybelkr 542

 

Veksthuset ( i tillegg kommer 25% mva)Pris i 2024Pris i 2023  
Husleie pr. m2*kr 1 045kr 1 010  
Husleie fellesareal pr. m2*kr 1 045kr 1 010  
     
* tillegg for andel av felleskostnader(energi, renhold, drift, kom. Avgifter o.l.)
Beregnes etter andel leid areal / totalt areal.
    

 

Utleie av kommunale bygg

Utleie av ny skole og kulturarena (ingen mva)

Generelt 

Der Bardu kommune har avtale med frivillige lag og foreninger innen Bardu kommune gis gratis leie av kulturarena uten ansatt til stede. 

Større arrangementer, spesielle leieforhold og leievilkår kan fastsettes av utleieansvarlig med skriftlig tilbud.

Søknad om leiefritak skal være sendt før arrangementet. Hvis ikke skal vedtatt leie betales.

Skadet utstyr erstattes fullt ut. 

Alle kommersielle arrangementer skal betale leie. 

 

Utleie av ny skole og kulturarena (ingen mva)2023
Kulturarena -øving pr. time 
Lag og foreninger organisert innen Bardu kommune 
Innenfor åpningstidkr -
Utenfor åpningstidkr 880
Statlige, fylkeskommunale institusjoner, utenbygds lag og foreninger 
Innenfor åpningstidkr 1000
Utenfor åpningstidkr 1000
Ikke benyttet gratis øvingstidkr 670
Utleie Kulturarena med kantinekjøkken pr. dag/kveld 
Lag og foreninger organisert innen Bardu kommune 
Ikke inntektsbringende arrangement kr -
Inntektsbringende arrangement uten kantinekjøkkenkr 2675
Inntektsbringende arrangement inkl. kantinekjøkkenkr 4290
Statlige, fylkeskommunale institusjoner, utenbygds lag og foreninger 
Arrangement uten kantinekjøkkenkr 4290
Arrangement inkl kantinekjøkken kr 6425
Øvrige rom (Auditorium, kantinekjøkken, musikkrom, øvingsrom) 
Statlige, fylkeskomm. institusjoner, utenbygds lag og foreninger pr. timekr 260
Inntektsbringende pr. dagkr 2675
Tilgang kantinekjøkken ukentlige øvelser pr. halvårkr 1035

Privat konfirmasjon eller jubileum -NY

Arrangement privat inntil 100 stk

Arrangement privat mellom 100-200 stk 

m/kantinekjøkken privat inntil 100 stk

m/kantinekjøkken privat mellom 100-200 stk

 

 

kr 2070

kr 3100

kr 2675

kr 4290

 

Utleie av kommunale bygg

Kommunehuset*Møterom og kantine leies ikke ut til kommersielle aktører. Utlån møterom til lag og foreninger etter arbeidstid er gratis.
VeksthusetMøterom og kantine leies ikke ut til kommersielle aktører som ikke er leietakere på bygget.
Utleie av kommunale bygg til kulturelt arbeid og aktiviteter ved overnatting.*kr 110 pr. person voksen
kr 55 pr. person barn
Utleie av kommunale bygg*kr 3 750 pr. bygg pr. dag/kveld
Ekstra renhold ifm utleiekr 750 pr. time

*Se retningslinjer for utleie av kommunale bygg og møterom

Festeavgifter eiendom (ingen mva)

Festeavgifter eiendom (ingen mva)

Festeavgiften gjelder for nye kontrakter som er inngått etter 01.01.2012. Reguleres i henhold til konsumprisindeksen.

Pr. Kvm. Pris i 2023
Sentrum Setermoen kr 15
Industriområdet, framre rekke kr 10
Industriområdet, bakre rekke kr 5

 

Tekniske tjenester (i tillegg kommer 25% mva)

Festeavgifter eiendom (ingen mva)

Pr. Kvm.Pris 2023
Sentrum Setermoen kr 16
Industriområdet, framre rekke kr 10,50
Industriområdet, bakre rekkekr 5,50

Reguleres i henhold til konsumprisindeksen. 

Behandlingsgebyr (ingen MVA)

 

Priser 2024

Gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg(§9) Ingen MVA.Små anlegg (<15 Pe)Mellomstore anlegg (15-100 Pe) Store anlegg (>100 Pe) 
Søknad om utslippstillatelsekr 2000kr 10 000kr 20 000
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse kr 2000kr 2000kr 2000
Utførelse av sikteprøver for sandinfiltrasjon i henhold til T-616. Kartlegging* av innlevert sandprøve på ca. 1 kg i henhold til krav i T-616kr 1000  

* Kartlegging inneholder tørking, sikteprøve, utregning av parametere og plotting i diagram hentet fra T-616 og en kort rapport.

Behandlingsgebyr etter veilovenkr 1600
Behandling av søknad om avkjørsel fra/til kommunal vei: * 

* Gjelder avkjørsel som ikke er en del av en byggesak. I såfall behandles den i byggesaken.

Utstyr lånes ikke ut.

Diverse tjenester + 25% mva

Priser 2024

Tilleggstjenester (Renhold/vedlikeholdstj./annet arbeid) innenfor ordinær arbeidstid pr. time  kr 760
Tilleggstjenester administrativt pr. time  kr 1 150
Administrasjonsgebyr, tilkommer faktura  kr 75
    

 

Gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader

Gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg(§9) Ingen MVA.

Gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader 2024Små anlegg (<15 Pe)Mellomstore anlegg (15-100 Pe)Store anlegg (>100 Pe)
Søknad om utslippstillatelsekr 2 000kr 10 000kr 20 000
Søknad om omgjøring av utslippstillatelsekr 2 000kr 2 000kr 2 000
Utførelse av sikteprøver for sandinfiltrasjon i henhold til T-616. Kartlegging* av innlevert sandprøve på ca. 1 kg i henhold til krav i T-616.kr 1 000  
* Kartlegging inneholder tørking, sikteprøve, utregning av parametere og plotting i diagram hentet fra T-616 og en kort rapport.   
    
Behandlingsgebyr etter veiloven. Behandling av søknad om avkjørsel fra/til kommunal vei: kr 1 600* 
* Gjelder avkjørsel som ikke er en del av en byggesak. I såfall behandles den i byggesaken.   
    
Utstyr lånes ikke ut   
    

 

Renovasjon næring og deponi

Renovasjon næring og deponi (forretningsvirksomhet - ikke selvkost) + 25% mva

Tilsynsgebyr - tilsyn bestittelse av næringsafallPris i 2024
Pr. tilsyn med besittelse av næringsavfall1200 kr
Pr. tilsyn der det konstateres avvik2300 kr

 

Salg av næringstomter

Pr. Kvm.Pris 2024
Prisgruppe 1kr 40
Prisgruppe 2kr 65
Prisgruppe 3kr 120

 

Salg av boligtomter i Kirkemo 3

Pr. Kvm.Pris 2024
Prisgruppe 1kr 495,00
Prisgruppe 2kr 465,00

 

Barduhallen (ingen mva)

Barduhallen(ingen mva)

Leiepriser idrettshall

Trening pr. time.

Lag og foreninger organisert innen Bardu Kommune.

Pris i 2024
Innenfor åpningstidkr -
 kr -
Utenfor åpningstid kr 880
Statlige, fylkekommunale institusjoner, utenbygds 
Lag og foreninger, ikke idrettslige arr.kr 990
Hel hall/svømmehallkr 990
Tillegg for badevaktkr 475
Ikke benyttet gratis treningstidkr 660

 

Leiepriser svømmehall

Offentlig bading

Pris i 2024
Voksne pr. timekr 90
Voksne fri badetidkr 120
Barn/pensjonister pr. timekr 65
Barn/pensjonister fri badetidkr 95
Familie 2 voksne 2 barn pr. timekr 225
Familie 2 voksne 2 barn fri badetidkr 320
Badstukr 75
Bursdagsfeiering intill 25 barn, pr. timekr 1075
Babysvømmingkr 65

 

Garderobe/dusjPris i 2024
Spesielle behov, vurdering og imøtekommelse (pr. gang)kr 70

 

StyrketreningsromPris i 2024
Enkeltpersoner uten ledelse/tilsyn, pr. øktkr 70

 

Øvrige rom (møterom, klubbrom, kafeteria, musikkrom o.l.)Pris i 2024
Lag og foreninger utenbygds, samt statlige og fylkeskommunale institusjoner/leietaker, pr. timekr 270
Skytebane, pr. timekr 660
Inntekstbringende pris pr. dagkr 2685

 

Uteområde

Gjelder lag og foreninger utenbygds, samt statlige og fylkeskommunale institusjoner/leietakere

Pris i 2024
Gressbane trening, pr. timekr 570
  
Kunstgressbane 2 inkl. løpebane,  trening pr. timekr 570
Kamp, pr. kampkr 2090

 

Utleie av spongaleiren til campingtreff, parkering og annen aktivitetPris i 2024
Hele arealet, pr. dagkr 8 265

 

Annet utstyr( i tillegg kommer 25% mva)Pris i 2024
Standmateriell ved bruk i Barduhalle, pr. løpemeterkr 110
Opprigging og nedrigging standmateriell, pr. løpemeterkr 270
Løypeprepareringsmaskin m/ sjåfør, pr. timekr 1075
Leie av stoler, pr. stkkr 25
Leie av bord, pr. stkkr 50
  
Leie av tårn for lydutstyr, 2stk à 2 m2*,**kr 1075
Leie av mobil scene kr 4300
Leie av en spilleflate til eksterne ved samlinger/cupkr 5365
Leie av svømmehall, inkl. kantine til eksterne ved samlinger/cupkr 5365

Der Bardu kommune har avtale med frivllige lag/foreninger gis gratis leie av idrettsanlegg uten ansatt tilstede.

* Oppsetting og nedtaking belastes med kr 750 pr. medgått time og kr 12 pr. kilometer

** Leietaker må stille med en person ved opprigging og nedrigging av scene

Generelt

Større arrangementer, spesielle leieforhold og leievilkår kan fastsettes av bestyrer med skriftlig tilbud.

Søknad om leiefritak skal være sendt før arrangement, hvis ikke skal vedtatt leie betales. Skadet utstyr erstattes fullt ut.

Arrangementer hvor det er ønskelig fra arrangør at Bardu kommune stiller med ansatte på jobb, så skal dette avtales/avklares på forhånd.

Alle kommersielle arrangementer skal betale leie (messer, konserter og lignende).

Leie faktureres halvårlig eller månedlig for faste brukere, ut fra tildelte tider.

 

Bibliotek (ingen mva)

Bibliotek (ingen mva)

Overleie FilmerPris i 2024
Pris pr. film pr. dagkr 11

 

Kopi/utskrift pr. ark.kr 5

 

ErstatningskravPris i 2024
Bøker for barn/ungekr 320
Bøker for voksnekr 430
Lydbøkerkr 430
DVDkr 210
Språkkurskr 430

 

Landbruk (ingen mva)

Landbruk (ingen mva)

Betalingssatser bestemt i forskrift.Pris i 2024
Behandlingsgebyr konsesjonssøknaderkr 5 000
Behandlingsgebyr fradelingkr 2 000
  
Fellingsavgift elg, voksen*kr 620
Fellingsavgift elg, kalv*kr 370

*Statlig vedtatt maksimalpris. Klima og miljødepartementet.

Bardu Kommune følger betalingssatser som til enhver tid er gitt i forskrift.

Salg av tjenester innen Landbruk eller Skog ,timesats - NY kr 1100,00 

Ambulerende skjenkebevilling (ingen mva)

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Fastsettes i alkoholforskriften §6-2. Sats for 2023 vil bli endret i hht forskriften.

Kunnskapsprøve: Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

 Pris i 2024
Ambulerende skjenkebevillingkr 420*
Kunnskapsprøve i alkoholloven*kr 400*
Etableringsprøve for serveringssted*kr 400*

Må betales på forhånd.

*Fastsettes i alkoholforskriften §6-2. Sats for 2023 vil bli endret i hht forskriften.

Etableringsprøve for serveringssted

  Pris i 2023
Ambulerende skjenkebevilling kr 400*
Kunnskapsprøve i alkoholloven* kr 400*
Etableringsprøve for serveringssted* kr 400*

Må betales på forhånd.

*Fastsettes i alkoholforskriften §6-2. Sats for 2023 vil bli endret i hht forskriften.

Ambulerende skjenkebevilling (ingen mva)

 Pris i 2024
Ambulerende skjenkebevillingkr 440*
Kunnskapsprøve i alkoholloven*kr 400*
Etableringsprøve for serveringssted*kr 400*

Fastsettes i alkoholforskriften § 6-2. 

Sats for 2024 vil bli endret i hht. forskriften.

*Må betales på forhånd.

 

Snøskuter

Snøskuter

Skuterkort hele kommunenPris i 2024
Personlig løyvekort 
Årskortkr 500
3-dagerskortkr 300
Årskort for unge*kr 250
Årskort løype 5 hyttefelt Innset-Altevatnetkr 150
Næringsaktør innen natur og fritidsliv 
Fleksibelt løyve pr. snøskuterkr 600
Kontrollavgiftkr 1000

Løyvekort er personlig.

Fører av snøskuter drevet med elektromotor fritas for løypegebyr.

*Unge er personer til og med fylte 21 år, samt skoleelever og studenter til og med fylte 26 år. 

Purregebyr og forsinkelsesrente

Inkassoforskriften §1-2, 1.ledd sier at man kan kreve purregebyr lik 1/20 av inkassosatsen. Forskrift om inkassosatsen §1 angir hvor høy inkassosatsen er. Denne var for 2023 kr 700.

Dette gir et purregebyr på kr 35. For sistnevnte forskrift pleier endringer å bli vedtatt i desember, gjeldende fra januar påfølgende år. Betalingsoppfordring er 3/20, det vil si kr 105. Bardu kommune følger til enhver tid fastsatt maksimalsats jfr inkassoforskriften.

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 11,75 prosent fra 1. juli 2023, denne kan endres halvårlig 1.januar og 1. juli. Den skal svare til den pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges bank pr. 1 Januar og 1. Juli det aktuelle år tillagt minst 8 prosentpoeng. Det er finansdepartementet som fastsettes denne, se forsinkelsesrenteloven med tilhørende forskrifter. Bardu kommune følger til enhver tid fastsatt maksimalprosent jfr forsinkelsesrenteloven. 

Brann og redning

Alarmmottak Brannvesenet har alarmmottak for næringsliv og offentlige bygg(kommune, fylke og stat) samt privat forretning/industri. Ta kontakt med brannsjef ved interesse.

Brann og redning

Alarmmottak

Brannvesenet har alarmmottak for næringsliv og offentlige bygg (kommune, fylke og stat) samt privat forretning/industri. Ta kontakt med brannsjef ved interesse.

Andre tjenester -I tillegg kommer 25% mvaPris i 2024
Undervisning pr timekr 1043
Ansatt/mannskap dagtid pr timekr 1031
Bruk av utrykningskjøretøy, pr. anvendt timekr 700
  
Utleie slanger pr.døgn, pr.stkkr 75
  
  
Brenning bygg til og med bolig str.kr 30 000
Utrykning i forbindelse med heisalarm. Per utrykningkr 3030
Vannfylling privat, pr. gangkr 150
Vannfylling næringkr 375

 

Slokkekurs*kr 150

*Pris 150 kr person

Alarmtilknytning -i tillegg kommer 25% mvaPris i 2024

Tilknytning - engangsbeløp

Inkluderer klargjøring av mottak i sentralen, samt nøkkelsafe.

kr 4215

Årsavgift for særskilte brannobjeketer og andre

Inkluderer overføring fra alarmsender, utkjøring til objektet, årlig sjekk av nøkler, 3 unødige uttrykninger pr. kalenderår, varsling

kr 8430

Avgift pr. unødig uttrykn. (pr. stk) utover 3 pr. år kr 6600

Bygge, deling, plan og forurensningssaker -2024

Satser beregnes etter selvkost høsten før året gebyrene gjelder. Gebyrregulativet er vedtatt av K-styret 6.desember 2023 i sak 80/2023.

 

1. FELLESBESTEMMELSER

1.1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. 

1.2 Beregningstidspunkt

Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

1.3 Betalingsbestemmelser

Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad, melding eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. Byggesøknader blir behandlet når kvittering for betalt byggesaksgebyr forevises teknisk enhet. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene. Byggesaksgebyr beregnes etter bruksareal BRA i henhold til norsk standard NS 3940.

HOVEDKATEGORIER FAKTURA:

1.Forskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

2.Etterskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. 

1.4 Innfordring

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr – for tiden kr 105,00

Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 

1.5 Gebyr beregnet på anvendt tid

For ett gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

A. Kontorarbeid Saksbehandler kr 990,00
B. Feltarbeid Saksbehandlerkr 1035,00
C. Oppmåling jf. Matrikkelloven Saksbehandler kr 990,00 
 Landmåler kr 1160,00 
 Målelagkr 1 865,00 
 Minstegebyr kr 1 855,00 

 

1.6 Gebyr for sak som trekkes

Når en 􀆟ltakshaver eller rekvirent er årsak 􀆟l at en behandling av søknad blir avbrut eller må utsetes grunnet uavklarte forhold vedrørende pantefrafall, servituter eller eierforhold, skal det betales i forhold 􀆟l det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned. Ekstra gebyr pålegges den som trekker saken eller er årsaken 􀆟l utsetelsen. Ved beregning benytes reglene i pkt. 1.5. Normal motakskontroll ansees i denne sammenhengen ikke som saksbehandlingsarbeid. Ved avbrute oppmålingsforretninger beregnes gebyr eter pkt. 3.4 

1.7 Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees urimelig i forhold til det arbeid Bardu kommune har med saken, kan administrasjonen fastsette et passende gebyr. 

1.8 Klageadgang

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. Administrasjonens fastsettelse ved skjønnsmessige avgjørelser kan påklages til Plan- teknisk utvalg i Bardu kommune.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Ved klager skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker. 

1.9 Regulering av gebyrregulativets satser

Gebyrsatsene reguleres i forbindelse budsjett. Reguleringen skjer ved bruk av Kartverkets indeks for oppmålingsarbeider med indeks pr 1. september hvert år.

Kommunestyret kan gjøre endringer i regulativet ut over indeksregulering når kommunestyret finner det nødvendig. Nye gebyrer skal kunngjøres på tilfredsstillende måte. 

2. BYGGE- OG PLANSAKER M.M. I BARDU KOMMUNE

Fastsatt av kommunestyret med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-1. (PBL)

Gebyrregulativet gjelder fra 01.01.2019. 

2.1 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse m/referat, jf. PBL § 21-1, betales et gebyr på 

A. Søknader i tiltaksklasse 1kr 2 900,00 
B. Søknader tiltaksklasse 2 og 3 kr 9 000,00 

 

2.2 Boliger og fritidsboliger uten sekundær leiligheter, PBL § 20-3

Bruksareal Ett-trinns PBL § 21-7 2. ledd Ramme- Igangsettingstillatelse 
BRA≤100kr 17 820,00 kr 14 850,00kr 17 820,00 kr 3 960,00
100kr 17 820,00 kr 14 850,00 kr 17 820,00kr 3 960,00
BRA>200kr 17 820,00 kr 14 850,00 kr 17 820,00kr 3 960,00

 

2.3 Andre nybygg, tilbygg og påbygg PBL § 20-3

Gjelder andre søknadspliktige tiltak som nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging. Gjelder også for bolig og fritidsbolig med flere leiligheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel benyttes pkt 2.2 på boligdelen og pkt 2.3 på annet areal.

Areal Ett-trinnsPBL § 21-7RammetillatelseIgangsettings-
BRA/BYA≤30 kr 4 950,00kr 4 950,00kr 4 950,00kr 3 960,00
30kr 17 820,00kr 7 920,00kr 17 820,00 kr 3 960,00
150 kr 17 820,00kr 11 880,00 kr 17 820,00 kr 3 960,00
300kr 17 820,00 kr 19 800,00 kr 17 820,00 kr 3 960,00
600kr 24 750,00 kr 24 750,00 kr 24 750,00 kr 3 960,00
BRA/BYA>1000
Ekstra pr. m2 
+ kr 20,00 + kr 20,00 + kr 20,00 + kr 20,00

 

2.4 Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-4

For alminnelige driftsbygninger i landbruket, mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige bygninger og andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forstås av tiltakshaver, betales byggesaksgebyr etter bruksareal (NS 3940): 

Areal Ett-trinns søknad (med høring)PBL § 21-7 3. ledd ( uten høring)
BRA/BYA≤50  kr 14 850,00 kr 7 920,00  
50kr 14 850,00 kr 7 920,00 
150kr 17 820,00 kr 11 880,00
300kr 17 8200,00kr 11 880,00 
700kr 24 750,00kr 17 620,00 
BRA/BYA>1000
Ekstra pr. M2
+ kr 20,00 + kr 20,00 

 

2.5 Søknadspliktige tiltak som ikke kan måles etter bruksareal.

For behandling av tiltak etter PBL §§ 20-1 og 20-4, som ikke kan måles etter bruksareal, for eksempel forstøtningsmur, innhegning, fasadeendring, skilt, bygningsteknisk installasjon, terrenginngrep, deling av eiendom etc., betales et gebyr i henhold til følgende: 

2.5.1Tekniske installasjoner, heiser, løfteinnretninger, terrengarbeid, veger, parkeringsplasser, anlegg og konstruksjoner, skilt, reklame og andre mindre tiltak som det ikke er fastsatt særskilt gebyr for nedenfor kr 11 880,00 
2.5.2Støttemurer høyere enn 1,5 m eller lengre enn 8,0 m, støyavskjerming lengre enn 15 m kr 7 920,00
2.5.3Lekeplasser, idrettsanlegg, parkeringsplass o.l. > 300 m² og < 1000 m2kr 11 880,00 
2.5.4 Lekeplasser, idrettsanlegg, parkeringsplass o.l. > 1000 m²kr 14 850,00
2.5.5Veganlegg, trasélengde > 500 m kr 17 820,00 
2.5.6 Vann- og avløpsledninger, trasélengde > 1 kmkr 17 820,00
2.5.7 Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse 1, masseuttak/utsprenging over 100 m3, utfylling i vann/på land over 100 m² kr 11 880,00 
2.5.8Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse 2, masseuttak/utsprenging over 500 m3, utfylling i vann/på land over 500 m² kr 17 820,00
2.5.9 Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse 3, masseuttak/utsprenging over 2000 m3, utfylling i vann/på land over 2000 m²kr 24 750,00
2.5.10 Deling av eiendom jf § 20-1 m. kr 2 475,00 
2.5.11 Andre tiltak for behandling etter § 20-1, tiltaksklasse 1kr 7 920,00
2.5.12 Andre tiltak for behandling etter § 20-1, tiltaksklasse 2kr 17 820,00 
2.5.13 Andre tiltak for behandling etter § 20-1, tiltaksklasse 3kr 24 750,00

For tiltak som ikke kan måles etter areal og hvor det kreves igangsettingstillatelse brukes satser i pkt. 2.3

2.6 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk

Søknad om endring av tiltak før brukstillatelse/ferdigattest kr 3 960,00  
Tillegg for endringssøknad som krever nabovarslingkr 1 980,00

Dersom endringen gir økt bruksareal eller økt antall leiligheter, skal det i tillegg betales gebyr etter punkt 2.2 - 2.4  

2.7 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg

Minsteavgift for rivning av tiltak  kr 3 960,00 
Riving av bygninger og konstruksjoner med BRA fra 100-600m²kr 11 880,00
Riving av bygninger og konstruksjoner over 600 m2  kr 24 750,00

 

2.8 Bruksendring

Bruksendring uten bygningsmessige endringer kr 3 960,00

For bruksendring med bygningsmessige endringer, betales gebyr 50% av gebyr under pkt. 2.2 ovenfor. 

 

 

 

 

2.9 Tiltak som krever dispensasjon

Betinger en søknad dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen eller avvik fra forskrift, beregnes det ett tilleggsgebyr pr. dispensasjonssøknad utover andre satser, jfr. regulativet. Det skal betales gebyr for hvert forhold. 

Administrativt vedtak u/ høringkr 3 960,00
Administrativt vedtak m/ høringkr 7 920,00
Politisk behandling kr 14 850,00 

 

2.10 Ferdigattest

Behandling av ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er inkludert i byggesaksgebyret.

Tas tiltak i bruk uten disse tillatelsene gjelder Byggesaksforskriftens bestemmelser om overtredelsesgebyr (se pkt.2.13). 

2.11 Gebyr for mangelfulle søknader

Gebyr for søknad som mangler dokumentasjon/opplysninger som må innhentes før søknaden kan behandles:kr 1980,00

Gjelder alle typer søknader unntatt der søknad fremmes av tiltakshaver selv etter pbl § 20-4 eller selvbygger. 

2.12 Ulovlighetsoppfølging - Tilsyn

For oppfølging av ulovlige tiltak som er igangsatt/utført uten nødvendig tillatelse, kan det kreves gebyr for ulovlighetsoppfølging med et beløp tilsvarende gebyr for denne type tiltak i henhold til regulativet.

Ved eventuell etterfølgende søknad om godkjenning av tiltaket betales i tillegg ordinært gebyr for søknadsbehandlingen.

Der tiltakshaver uoppfordret søker om godkjenning av tiltak etter at det er utført, betales ordinært gebyr og ikke gebyr for ulovlighetsoppfølging etter første ledd.

Ved særlig omfattende og ressurskrevende ulovlighetsoppfølging kan det kreves gebyr etter medgått tid. 

2.13 Overtredelsesgebyr jf. PBL. § 32-8 *

Utmåles etter overtredelse jamfør byggesaksforskriften § 16-1. For detaljert beskrivelse av hvilke forhold som kan medføre overtredelsesgebyr vises det til byggesaksforskriftens § 16-1 med underpunkter. Utmåling av gebyrets størrelse fastsettes etter regler i byggesaks- 10 forskriftens § 16-2. Maksimalt samlet gebyr kan ikke overstige kr. 400 000,- jf. byggesaksforskriftens § 16-1 

*gebyrets størrelse fastsatt i byggesaksforskrift til Plan- og bygningsloven

2.14 Ansvarsrett

Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger kr 1 980,00 

 

2.15 Reguleringsarbeider etter PBL §§ 12-10 og 12-11

 oppstartsgebyr gebyr
Reguleringsendringer som behandles administrativt. kr 2 115,00 kr 3 930,00
Reguleringsendringer med begr. høring, behandles politisk  kr 4 235,00kr 8 465,00
Reguleringsendringer med full høring og off. ettersyn  kr 6 350,00 kr 13 220,00 
Enkel områdeplan eller detaljplan kr 6 350,00kr 13 320,00  
Sammensatt områdeplan eller detaljplan inkludert behandling av planprogram kr 15 875,00kr 25 590,00
For sammensatte planer fra og med 10 da, betales et tillegg pr. påbegynte 5 da. på kr.  kr 7 535,00 

For reguleringsplaner skal forslagsstilleren også betale kunngjøringskostnadene. 

2.16 Befaringer/undersøkelser i forbindelse med arealplaner/byggeprosjekter og anlegg m.m.

For tiltak som utløser undersøkelsesplikt etter kulturminneloven, andre lover og forskrifter, dekkes dette av tiltakshaver/forslagsstiller. Ved avholdelse betales fast gebyr (3 x timesats) pr. befaring. I tillegg betales reiseutgifter. 

2.17 Digitalisering av reguleringsplaner

For digitalisering og/eller kontroll av private planforslag til gjeldende SOSI-standard beregnes dette på grunnlag av anvendt timeverk med timesats angitt i regulativets pkt. 1.5. Før oppstart av digitalisering betales et minstegebyr på kr. 3000,- for kontroll og etablering av datagrunnlag for planfremstillingen.

2.18 Sakkyndig bistand

For nødvendig bruk av sakkyndig bistand, dekkes dette i helhet av tiltakshaver. Tiltakshaver kan selv sørge for nødvendige utredninger.

3. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

 

 

3.1 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

3.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  
areal fra 0 – 1000 m²kr 20 880,00 
areal fra 1001 - 2000 m2kr 23 200,00 
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. Inntil 20 da. kr 695,00

Ut over 20 da. fastsettes gebyr etter medgått tid. 

3.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0 – 1500 m2 kr 9 510,00 
Areal fra 1501 m2 med økning pr. påbegynt da. Inntil 10 da. kr 695,00 

Matrikulering ut over 20 da. Fastsettes gebyr etter medgått tid. 

3.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr. seksjon)
areal fra 0 – 50 m² kr 3 250,00 
areal fra 51 – 250 m²kr 3 830,00
areal fra 251 – 2000 m²kr 6 610,00
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dakr 695,00 

 

3.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra 0 – 2000 m3 kr 23 200,00
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3 kr 695,00 

 

3.2 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

3.3 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr for opprettelse av matrikkelenhetkr 3 480,00

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt. 3.1 – 3.4 innen fristen på 2 år. 

3.4 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 3.1, 3.2 og 3.3

3.5 Grensejusteringer

3.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

areal fra 0 – 250 m² kr 6 960,00 
areal fra 251 – 500 m² kr 9 280,00 

 

3.5.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 – 250 m³ kr 8 120,00 
volum fra 251 – 1000 m³kr 9 630,00 

 

3.6 Areal- og volumoverføring

3.6.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie*

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. For arealoverføring etter matrikkelloven gjelder følgende: 

Oppstartsgebyrkr 8 120,00
Gebyr pr. påbegynt m2 som skal overføreskr 15,00

Gebyr i pkt. 3.6.1 gjelder for arealer inntil 500 m2. Ved arealoverføring av arealer over 500 m2 skal gebyrer beregnes etter gebyrregulativets pkt. 3.1.1. Ved bistand for avklaring og sletting av heftelser betales det for saksbehandling etter medgått tid. (* Endret sats og inndeling i 2023) 

3.6.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³kr 11 600,00 
volum fra 251 – 500 m³kr 13 920,00 
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret kr 695,00

For større volumer kan gebyr alternativt fastsettes etter medgått tid. 

3.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkterkr 3 480,00 
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 1 160,00

 

3.8 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkterkr 7 310,00
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 855,00

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

3.9 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengdekr 8 120,00
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengdekr 1 105,00

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

3.10 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

3.11 Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis jfr. pkt. 1.3 

3.12 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

3.13 Utstedelse av matrikkelbrev*

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider  Kr. 350,-

* Gebyr fastsatt i annet lovverk - Matrikkelloven

3.14 Gebyrer etter medgått tid

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen i henhold til pkt. 1.5 

3.15 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste.

For kartforretning over punktfeste betales 50 % av oppmålingsgebyr for fradeling av 1 da. tomt jf. pkt. 3.1.1 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. For punktfester som tidligere er registrert i registreringsbrev og det ikke kreves ny oppmåling, betales 25 % av gebyret for fradeling av 1da. tomt jf. pkt. 3.1. 

3.16 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer.

For slike forretninger over større sammenhengende parseller / eiendommer til landbruks-, almen fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid. 

3.17 Gebyr for eierseksjonering

Ved begjæring til kommunen om tillatelse til seksjonering av eiendom i henhold til Lov om eierseksjoner § 15, betales det gebyr etter følgende satser: 

Til og med 10 seksjoner uten befaring  kr 6 150,00
Fra og med 10 seksjoner uten befaring  kr 7 305,00
Til og med 10 seksjoner med befaring kr 8 350,00
Fra og med 10 seksjoner med befaringkr 9 510,00
Reseksjonering inntil 10 seksjoner uten befaring  kr 6 150,00
Reseksjonering fra og med 10 seksjoner uten befaring kr 7 305,00
Reseksjonering inntil 10 seksjoner med befaring kr 8 350,00
Reseksjonering fra og med 10 seksjoner med befaring kr 9 510,00

For oppmåling av seksjonerte utearealer se pkt. 3.1.3 

3.18 Behandlingsgebyr*

Gebyr for klargjøring av saksopplysninger i forbindelse med arbeid etter matrikkelloven: Undersøkelser av heftelser, servitutter og andre tinglyste forhold i grunnboken. Kopiering av skyldelingsforretninger for bruk under saksforberedelse. Framskaffelse og kopiering av godkjente tegninger og situasjonsplaner i forbindelse med seksjonering.kr 1 160,00 
*Gjelder for enkle saksforberedelser. I saker med stor kompleksitet, betales gebyrer etter medgått tid jf. satser i pkt. 1.5 
  

 

3.19 Frister i saker som krever oppmålingsforretning*

Frist for å gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger er jfr. Matrikkelforskriften § 18 satt til 16 uker. I Bardu kommune er følgende måneder i vinterhalvåret unntatt fra fristbestemmelsen: November, Desember, Januar, Februar, Mars, April og Mai. Fristen løper fra den tid aktuell sak er ferdig saksbehandlet og at alle tillatelser foreligger.

3.20 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Gjennomføring av saker som ikke krever oppmålingsforretning jfr. Matrikkelforskriftens § 19 skal utføres uten unødig opphold.

Felles for alle typer saker er klagefrist jfr. pkt. 1.8  

3.21 Transport i saker med oppmåling

I saker som krever transport ut over kjørbar vei, betales det ekstra gebyrer etter Statens satser. Gjelder i hovedsak ved bruk av snøskuter eller båt. Hvis eier selv står for transport av denne type, tilkjennes en reduksjon av oppmålingsgebyrer i samsvar med Statens satser for transport.

4 PÅVISNING AV TILTAK

Påvisning av byggelinje for tiltak

4.1 For bygg til og med 50 m2 grunnflate (BYA) kr 1 780,00 
4.2For bygg over 50 m2 til og med 200 m2 grunnflate (BYA) kr 2 275,00  
4.3 Ved samtidig påvisning av garasje betales et tillegg på kr 595,00
4.4For bygg over 200 m2 grunnflate (BYA)  kr 2 770,00
4.5Ved samtidig påvisning av garasje betales et tillegg på kr 595,00

Ved ny påvisning - uendret beliggenhet /kontroll - betales 50% av satsene Ved ny påvisning- justert beliggenhet – betales 75 % av satsene.

For oppdrag med flere byggeenheter eller andre forhold som tilsier at ovennevnte satser er høyere enn kommunens selvkost, kan det inngås særskilt avtale hvor betalingen tar utgangspunkt i antatt timeforbruk og timesatser som angitt i pkt. 1.5

Etter tiltakshavers ønske og særskilt avtale kan kommunen utføre ytterligere prosjektering; utstikking; og kontroll av beliggenhet. I disse tilfelle avtales pris for den totale bistand basert på antatt eller påløpt timeforbruk og timesatser som angitt i pkt.1.5.

5 SITUASJONSKART / TEMAKART

Regulativet gjelder utarbeiding av standard situasjonskart som ikke kan skrives ut ifra FKB kartbaser. Dersom utarbeiding av situasjonskart krever ny oppmåling av eiendomsgrenser i marka, kommer i tillegg gebyr for kartforretning over grenser. 

5.1 Standard situasjonskart

5.1.1 For standard situasjonskart for bruk i byggesak betales kr 395,00  
5.1.2 For utarbeidelse av temakart betales det for medgått tid etter satser i pkt. 1.5. Betaling for utskrift / kopier gjøres etter egne satser. Minstegebyr for utarbeiding av temakart er:kr 870,00

 

5.2 Utvidet situasjonskart

5.2.1 Standard situasjonskart med tillegg av koordinater for regulerte begrensningslinjer og eiendomsgrenser kr 1720,00
5.2.2Innmåling av terrengdetaljer; beregning av kritiske marginer; og beliggenhetsprosjektering kan foretas etter særskilt avtale. I disse tilfeller avtales pris for den totale bistand basert på antatt eller påløpt timeforbruk og timesatser som angitt i pkt. 1.5 som pr. tiden er: kr 1 160,00  

 

6. KART OG FASTMERKER

6.1 KARTAVGIFTER

Ved kjøp av kart erverves en disposisjonsrett til kartet/datasettet. Dette er rett til å benytte produktet til intern/privat bruk. Rett til eksemplarframstilling; publisering; distribusjon; og/eller markedsføring er ikke inkludert og krever særskilt avtale 

6.1.1 Utskrift og kopiering av kart, tegninger, planer og dokumenter
Tegninger, kartog planer  A3 – A2 A1 – A0
Kart Tegninger Dokumenter Strek Kr. 180,-Kr. 255,-
Kart, planer og tegninger med fargeflaterFargede flaterKr. 360,-Kr. 515,- 

Kopier av analoge kart og tegninger i sort / hvit prises som tilleggsutskrift. Utskrift og kopiering gjelder på papir. Ved utskrift / kopiering på andre typer medier kommer kostnader til folietype i tillegg. 

6.1.2 Digitale kartdata

For digitale kartdata direkte fra kartbasen benyttes Statens kartverk sin priskalkulator.

Minstepris for uttak er kr. 750,- inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd.

Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen for GEOVEKST. Med levering av digitale kartdata følger standard forklaring til dataoppsettet om kunden ønsker dette. 

6.1.3 Digitale plan- og temadata

For digitale plandata og andre temadata kopiert direkte fra kartbasen og levert digitalt på eller: Minstepris er kr. 750,- og videre kr. 12,- pr. da.

6.2 FASTMERKER

Opplysninger om kommunens fastmerker med beliggenhet, nøyaktighet, koordinatsystem og transformasjoner.

6.2.1 Fastmerkeopplysninger med dokumentasjon

Gebyr beregnes etter medgått timeforbruk og timesatser som angitt i pkt. 1. 5. – minstepris kr 280,00. Gebyrene dekker fastmerkeopplysninger hvor kommunen ikke er part i målearbeid.

7. EIENDOMSINFORMASJON

Gebyrene gjelder fremskaffelse av eiendomsinformasjon fra kommunale arkiver og sentrale register i forbindelse med salg eller annen overdragelse av eiendom. 

7.1 Prisliste for eiendomsinformasjon (meglerinfo)

7.1.1 Kartutsnitt kr 395,00grunnkart med eiendomsgrenser
7.1.2Utsnitt av reguleringsplan kr 395,00foreligger
7.1.3Reguleringsbestemmelser kr 110,00reguleringsbestemmelser der dette foreligger
7.1.4Målebrev kr 305,00 kopi av målebrev / eller skylddelingsforretning 
7.1.5Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest kr 340,00  
7.1.6Kommunale avgifter  kr 215,00hvilke kommunale avgifter eiendommen plikter
7.1.7Utestående kommunale fordringer kr 275,00 
7.1.8Tilknytning til vann, vei og avløpkr 275,00 gjelder tilkoblinger ved ubebygde tomter 
7.1.9Tegninger av bygninger kr 170,00 
7.1.10Opplysninger fra kommuneplanen kr 340,00 planstatus for eiendom der det ikke er reguleringsplaner 

 

7.2 Meglerpakke*:

7.2.1 Bebygd tomt kr 3 280,00
7.2.2Ubebygd tomtkr 710,00

* Gjelder samlede opplysninger prissatt i pkt. 7.1 

8. SAKSBEHANDLING ETTER FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

8.1 Forurenset grunn – saksbehandlergebyr

8.1.1 Godkjenning av tiltaksplan, enkel sakkr 3 960,00 
8.1.2 Godkjenning av tiltaksplan, middels sak kr 6 930,00 
8.1.3 Godkjenning av tiltaksplan, komplisert sak kr 13 860,00
8.1.4Godkjenning av tiltaksplan, svært komplisert sak kr 19 800,00 

 

8.2 Oljetanker

 «Nedgravde oljetanker som tas permanent ut av bruk, skal tømmes for olje, rengjøres og graves opp. En tank skal alltid anses for å være tatt permanent ut av bruk dersom den ikke har vært brukt på 3 år. Dersom det foreligger særlige grunner, kan kommunen etter søknad utsette fristen for tømming og oppgraving av en tank som er tatt permanent ut av bruk.» (8.2.1)

«Dersom det vil medføre urimelige kostnader å grave opp en tank, kan kommunen etter søknad gjøre unntak fra annet ledd og tillate at tanken i stedet rengjøres og fylles med naturlige masser som sand, grus o.l. eller masser basert på keramiske materialer eller glass. Påfyllingsanordningen på gjenfylte tanker skal fjernes eller sikres, slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.» (8.2.2)

8.2.1 Saksbehandlingsgebyr for søknad om utsatt frist for tømming og oppgraving av en tank som er tatt permanent ut av brukkr 9 900,00
8.2.2Saksbehandlingsgebyr for søknad om å unnlate oppgraving av tank pga. urimelige kostnader ved fjerning av tank.kr 17 820,00 

 

Barnehage

Foreldrebetaling barnehager

Bardu kommune følger makspris for foreldrebetaling som fastsettes av Stortinget. Maksprisen er fastsatt til 3 000 kr per måned fra 1.1.2023. Betaling for kost kommer i tillegg. Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling sier at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til barnehagen. Inntektsgrensen her er kr 550 000. Gratis kjernetid innvilges for de som har samlet inntekt under kr 598 825 (sats per 1.8.22). 

For sein henting

For sein henting, pr. påbegynte time.kr 462,-

 

Foreldrebetaling

Bardu kommune følger makspris for foreldrebetaling som fastsettes av Stortinget. Maksprisen er fastsatt til 3 000 kr per måned fra 1.1.2023. Betaling for kost kommer i tillegg. Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling sier at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til barnehagen. Inntektsgrensen her er kr 550 000. Gratis kjernetid innvilges for de som har samlet inntekt under kr 615 590 (sats per 1.8.23).

Sats pr. mndPris 2024
100% plasskr 3000
50% plasskr 1572

Enkeltdag(for barn som har plass i barnehagen) kr 391. 

*Ved forskjellige oppholdskategorier, gis søskenmoderasjon til det banet med lavest oppholdskategori.

Søskenmoderasjon

Fra søsken nr. 2 gis det 30% søskenmoderasjon. 

Fra søsken nr. 3 gis gratis opphold (f.o.m 1.8.2023)

Fra søsken nr. 2 gis det 30% søskenmoderasjon. 

100% plass kr 2100,-
50 % plass kr 1101,-

Fra søsken nr. 3 gis det 100% søskenmoderasjon. 

100% plass kr 0,-
50 % plass kr 0,-
 

Kostpenger

Kostpenger pr. 1.1.2024 er satt til 427 kr pr. måned.

Kommunale avgifter

Vann

Ved beregning av antall m3 vannforbruk og kloakkmengde ganges beregnet areal med 1,5 jfr Forskrift om gebyrer for vann og kloakk.
Kommunale gebyrer beregnes etter selvkostprinsipp.

Vann

I tillegg kommer 25 % mva

Pris i 2024
Tilkoblingsgebyr pr m2kr 36,00
Årsgebyr fastkr 885,00
Årsgebyr pr m3kr 16,70
Stipulert årsforbruk pr m2kr 25,05
Leie av vannmåler pr stkkr 400,00

 

Avløp

Ved beregning av antall m3 vannforbruk og kloakkmengde ganges beregnet areal med 1,5 jfr Forskrift om gebyrer for vann og kloakk.
Kommunale gebyrer beregnes etter selvkostprinsipp.

Avløp

I tillegg kommer 25 % mva

Pris i 2023
Tilkoblingsgebyr pr m2kr 36,00
Årsgebyr fast pr boenhetkr 929,00
Årsgebyr forbruk pr m3kr 18,56
Stipulert årsforbruk pr m2kr 27,84

 

Septikk

Ved beregning av antall m3 vannforbruk og kloakkmengde ganges beregnet areal med 1,5 jfr Forskrift om gebyrer for vann og kloakk.
Kommunale gebyrer beregnes etter selvkostprinsipp.

Septik

I tillegg kommer 25 % mva

Pris i 2024
Slamavskiller pr tømming inntil 4 m3kr 2 215
Slamavskiller pr m3, 4-10 m3 tankkr 865
Slamavskiller pr m3, > 10 m3 tankkr 673
Ekstratømming 4 m3 tankkr 2 770
Ekstratømming pr m3>4m3kr 1 080
Slamavskiller pr tømming inntil 4 m3, uavvannetkr 2 770
Slamavskiller pr m3, 4-10 m3 tank, uavvannet1080
Slamavskiller pr m3 > 10 m3 tank, uavvannet840
Oppmøtegebyr. Entrepenør får ikke tømt anlegget1500
Nedtømming inntil 4 m3, 24 t varsel4873
Nedtømming pr m3,>4 m3, 24 t varsel1080

Tjenester ut over dette prises i henhold til avtale med gjeldende entreprenør.

Renovasjon for husholdninger

Renovasjon for 2024 er 3719,- pr. kalenderår. 

I tillegg kommer 25% mva.

Renovasjon for fritidisboliger

Pris for renovasjon fritidsboliger i 2024

Kr 573 (i tillegg kommer 25% mva).