Forliksrådet

Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere. Det er forliksrådets oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. I tillegg er forilksrådene en domstol. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. 

Les mer om forliksrådet. På politiets nettsider får du informasjon om hvordan du får kontakt med forliksrådet.

Forliksrådets medlemmer for perioden 2021-2025:

Gro B_mini.JPG Tove Hauhseth - leder
Bjarne K_mini.JPGKjetil Aasvang
Gro B_mini.JPGSilje Westhrin

 

Vara: Geir Brandsegg, Marita Strømsør-Bygdevoll og Regina Alexandrova

Møtefullmektiger: Bengt Otto Eggen, Terje Viktor Nyberget og Berit Sandnes Wikstøl