Forliksrådet

Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere. Det er forliksrådets oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. I tillegg er forilksrådene en domstol. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. 

Les mer om forliksrådet. På politiets nettsider får du informasjon om hvordan du får kontakt med forliksrådet.

Forliksrådets medlemmer for perioden 2019-2023:

Bjarne K_mini.JPG Tove Hauhseth - leder
Anne B S_mini.JPGKjetil Aasvang
Gro B_mini.JPGSilje Westhrin

 

Vara: Geir Brandsegg