Utvalget for Plan, levekår og utmark består av 5 medlemmer, og avgjør saker politisk som kommer fra de ulike fagenhetene i administrasjonen.


Utvalget kan ikke avgjøre alle saker. I større saker gir utvalgene innstilling til formannskapet eller kommunestyret.

Sakslister og møteprotokoller fra Utvalget for Plan, levekår og utmark.

PLU består av følgende medlemmer for perioden 2023-2027:

  Tore Håkstad (SP) - leder
  Gro Bjerregaard (SP) - nestleder
  Bjørn Wiggo Nerli (FRP)
  Kjetil Aasvang (H)
  Signe E. Nordahl Hansen (AP)

 

Kommunedirektørens representant til utvalget er enhetsleder for Oppvekst, kultur og integrering, Lars-Georg Nordhus.