Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, såfremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Sakslister og møteprotokoller fra Formannskapet

Kommunedirektørens representant til utvalget er Ass. kommunedirektør, Rita Bjørn.