Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, såfremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Sakslister og møteprotokoller fra Formannskapet

Formannskapet består av følgende medlemmer for perioden 2023-2027:

Toralf Heimdal_mini.JPG  Toralf Heimdal (SP) - ordfører
Marita SB_mini.JPG  Marita Strømsør-Bygdevoll (SP) - varaordfører

  Karl-Oskar Fosshaug (SP)

Marit Øverås.JPG  Marit Øverås (SP)

  Roald Linaker (AP)

    Ellen Poppe Skipenes (SV)

  Terje Nyberget (H)

 

Kommunedirektørens representant til utvalget er Ass. kommunedirektør, Rita Bjørn.