Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, såfremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Sakslister og møteprotokoller fra Formannskapet

Formannskapet består av følgende medlemmer for perioden 2019-2023:

Toralf Heimdal_mini.JPG  Toralf Heimdal (Sp) - ordfører

Marita SB_mini.JPG  Marita Stømsør-Bygdevoll (Sp) - varaordfører
Marit Øverås.JPG  Marit Øverås (Sp)
Torgrim Nyvoll.JPG  Torgrim Nyvoll (Sp)
Karl Johnny Bjørnsen_mini.JPG  Karl Johnny Bjørnsen (Sp)
Regina mini.png    Regina Alexandrova (H)
Berit S W_mini.JPG  Berit Sandnes Wikstøl (Ap)