Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Sakslister og møteprotokoller fra Administrasjonsutvalget.

Administrasjonsutvalget består av følgende medlemmer for perioden 2023-2027:

 

 

 

Kommunedirektørens representant til utvalget er Ass. kommunedirektør, Rita Bjørn.