Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.


Her finner du møteplan og sakspapirer til kommunestyret. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

Alle møtene i Kommunestyret blir direktesendt på web-tv. Der vil du også finne opptak av tidligere kommunestyremøter.