Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.


Her finner du møteplan og sakspapirer til kommunestyret. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

Alle møtene i Kommunestyret blir direktesendt på web-tv. Der vil du også finne opptak av tidligere kommunestyremøter.

 

 

Logoen til Senterpartiet

Senterpartiet (9 rep)

Toralf Heimdal, ordfører

E-post Toralf.Heimdal@bardu.kommune.no

 

Marita Strømsør-Bygdevoll, varaordfører

E-post Marita.Stromsor-Bydgevoll@bardu.kommune.no

 

Karl-Oskar Fosshaug

E-post Fosshaug@gmail.com 

Marit Øverås

E-post Marit.Overas@bardu.kommune.no 

Tore Håkstad

E-post Tore.Hakstad@bardu.kommune.no 

Gro Bjerregaard

E-post Gro.Bjerregaard@bardu.kommune.no 

Stig-Are Rydningen

E-post Stig-Are.Rydningen@bardu.kommune.no 

Geir Brandsegg

E-post Geir.Brandsegg@bardu.kommune.no 

Rune Håkstad -vara for Laila Opdahl

E-post Rune.Hakstad@bardu.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo til Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet (3 rep)

Berit Sandnes Wikstøl

E-post Berit.Wikstol@bardu.kommune.no                         

Roald Linaker

E-post Roald.Linaker@bardu.kommune.no 

Signe Nordahl Hansen

E-post Signe.Nordahl.Hansen@bardu.kommune.no 

 

 

 

 

 

Logoen til Høyre

Høyre (3 rep)

 

Terje Nyberget   

E-post Terje.Nyberget@bardu.kommune.no         

Kjetil Aasvang

E-post Kjetil.Aasvang@bardu.kommune.no 

Einar Aarbogh

E-post Einar.Aarbogh@bardu.kommune.no 

 

 

 

 

 

Bilde av Sv sin logo

Sosialistisk Venstreparti (2 rep)

Ellen Poppe Skipenes

E-post Ellen.Skipenes@bardu.kommune.no 

Ronny Jenssen

E-post Ronny.Jenssen@bardu.kommune.no         

 

 

 

 

 

Logoen til Venstre

Venstre (1 rep)

Vilhelm Kjelsvik

E-post Vilhelm.Kjeøsvik@bardu.kommune.no          

 

 

 

 

Logoen til Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet (1 rep)

Anita Harriet Stenberg

E-post Anita.Stenberg@bardu.kommune.no