Alle kommuner skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

Rådet skal behandle saker og treffe vedtak i møter, jf. kommuneloven § 11-2 første ledd.

Her kan du lese Hvordan eldrerådet arbeider.

 

Sakslister og møteprotokoller fra Bardu eldreråd

Eldrerådet består av følgende medlemmer for perioden 2019-2023:

Ernst_87x116.jpg  Ernst Hansen - leder
Hans Egil_87x116.jpg Hans Egil Pettersen
Wenke Lise_87x116.jpg  Wenke Lise Sneve
Øystein_87x116.jpg  Øystein Figenschau
Kirsti_87x116.jpg  Kirsti Melhus

 

Kommunedirektørens representant til utvalget er enhetsleder for Helse, omsorg og barnevern, Hege Thomassen Fosslund.