Valg av kontrollutvalg 2023-2027

Faste medlemmer av kontrollutvalget:

Ole Helge Engmo, leder - FRP 

Toril Johansen, nestleder - AP 

Elin Uhre - SV 

Vilhelm Kjelsvik - V 

Morten Nyberget - H 

 

Varamedlemmer til kontrollutvalget:

SP/FRP/V: 

Kjell Rainer Hamsund 

Ingvild Sekse 

Guro Håkstad 

H/AP/SV: 

Kjersti Lunde 

Marianne Rane 

Bjørn Andreassen 

Morten Roan Sneve-Solseth 

Valg til KS 2023-2027

Representanter til KS fylkesmøte

Toralf Heimdal

Marita Strømsør-Bygdevoll

 

Vararepresentanter til KS fylkesmøte

Tore Håkstad

 Anita H. Stenberg 

Valg av representant til representantskapet i Komrev Nord 2023-2027

Representant til representantskapet i KomRev Nord:

Toralf Heimdal 

 

Vararepresentanter til representantskapet i KomRev Nord:

Marita Strømsør-Bygdevoll 

Karl-Oskar Fosshaug 

Valg av medlemmer til utvalg for å sette sammen utvalg og råd for perioden 2023-2027

Gruppelederne for de ulike partiene i kommunestyret inngår i utvalg for å sette sammen utvalg og råd for perioden 2023-2027. 

Gruppeledere: 

SP: Karl-Oskar Fosshaug 

AP: Roald Linaker 

SV: Ellen Poppe Skipenes 

V: Vilhelm Kjelsvik 

FRP: Anita H. Stenberg 

H: Terje Nyberget 

 

Vara: Partiet sender en repr. 

Oppnevning av representant til samarbeidsutvalg Sjøvegan VGS 2023-2027

Representant til samarbeidsutvalget for Sjøvegan videregående skole:

Siri Aasvang Hansen 

 

Vararepresentant til samarbeidsutvalget for Sjøvegan videregående skole:

Tore Håkstad 

Valg av representant til Rohkunborri nasjonalparkstyre 2023-2027

Faste representanter:

Toralf Heimdal

Marita Strømsør-Bygdevoll

Vararepresentanter:

Vilhelm Kjelsvik

Ellen Poppe Skipenes 

Valg av representant til fellesråd for Bardu Menighet 2023-2027

Representanter til fellesråd for Bardu menighet 2023-2027:

Geir Brandsegg, fast representant.

Anne Britt Hanstad, vara.

Valg av representant til Midt-Troms Museum 2023-2027

Faste representanter til Midt-Troms museum:

Rasmus H. Brandvoll

Terje Furuly

Vararepresentanter til Midt-Troms museum:

Leiv-Bjørn Walle

Elin Marianne Seppola Brandvoll

Valg av eiendomskattenemnd 2023-2027

Faste representanter til eiendomsskattenemnd:

Anita Stenberg, leder

Siri Aasvang Hansen, nestleder

Nikolai Bjørnsund

Vararepresentanter til eiendomsskattenemnd:

Sten Åge Nikolaisen

Ruben Olsen Berg

Kristine Lundberg Evenmo

Valg av representanter til samarbeidsutvalg for grunnskolene 2023-2027

Fast representant:

Marianne Rane (BUSK)

Karl-Oskar Fosshaug (ØBS)

Bjørn Wiggo Nerli (SSK)

 

Vararepresentant:

Ronny Jenssen (BUSK)

Marita Strømsør-Bygdevoll (ØBS)

Stig-Are Rydningen (SSK)

Valg av representanter til samarbeidsutvalg for barnehagene 2023-2027

Fast representant: 

Vilhelm Kjelsvik (Øvre Bardu)

Geir Brandsegg (Nedre Bardu)

Ellen Poppe Skipenes (Seterveien)

Renate F. Bøasæther (Fageråsen)

Bjørn Kristian E. Solseth (Lappraen)

 

Vararepresentanter:

Marit Øverås (Øvre Bardu)

Anita Harrieth Stenberg (Nedre Bardu)

Dan Erik Løvlig (Seterveien)

Ingvild Marie Sekse (Fageråsen)

Geir Inge Sørgård (Lappraen)

Valg av utsendinger til landsmøte USS for perioden 2023-2027

Faste representanter til landsmøtet USS:

Toralf Heimdal

Marita Strømsør-Bygdevoll

 

Vararepresentanter til landsmøtet USS:

Terje Viktor Nyberget

Gro Bjerregaard

Valg av utsendinger til landsmøte for Landssamanslutninga for vasskraftkommunar (LVK) 2023-2027

Faste representanter til landsmøte for LVK:

Toralf Heimdal

Marita Strømsør-Bygdevoll

 

Vararepresentanter til landsmøte for LVK:

Roald Linaker

Anita Harrieth Stenberg

Valg av representanter til styret i Midt-Troms Friluftsråd 2024-2027

Representanter til styret i Midt-Troms Friluftsråd:

Tore Håkstad

Torbjørn Køhl