Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet skal arbeide etter prinsippet om at personer med funksjonsnedsettelse skal ha mulighet til full deltakelse og likestilling i samfunnet. Rådet skal kunne medvirke i kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at personer med funksjonsnedsettelse i størst mulig grad unngår problemer og slik at ”FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemminger” kan følges opp på lokalplanet.

Rådet skal holdes løpende orientert om kommunale saker som er under planlegging og/eller arbeid – i tillegg til at rådet er høringsinstans spesielt for plan og bygg.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker til behandling, komme med forslag som kan bedre personer for funksjonsnedsettelses livsvilkår og se til at forslagene blir fulgt opp.

Rådet drøfter ikke enkeltsaker/individsaker.

 

Rådet ønsker gjerne innspill fra innbyggere og andre

Har du ønsker eller har ideer om endringer eller forbedringer som vil bidra til at person med funksjonsnedsettelser lettere kan delta i samfunnet, og dermed også bidra til at rådets målsetting oppnås, kan du ta direkte kontakt med et av rådsmedlemmene (kontaktinformasjon lengre ned på siden.

Rådet har og et eget innspillsskjema der man kan sende sine innspill inn. Skjemaet finner man her: Innspill til Rådet for funksjonshemmede i Bardu kommune

 

Mer informasjon finner man i Bufdirs veileder

Sakslister og møteprotokoller fra Rådet for funksjonshemmede

Rådet for personer med funksjonsnedsettelsers medlemmer for perioden 2019-2023:

Thor I H M_mini.JPG

Laila Helen Opdal Korsvoll - leder

opdal.laila77@yahoo.no

+47 413 51 094

Morten H_mini.JPG

Morten Hansen - nestleder

morten.hopp@gmail.com

+47 908 00 888

Laila H O_mini.JPG

Thor Ivar Harz Myrland

tmyrlan@online.no

+47 984 57 560

Anita H S_mini.JPG

Anita Harrieth Stenberg

anita_stenberg@hotmail.no

+47 936 03 448

 

Rådmannens representant til utvalget er enhetsleder for Helse, omsorg og barnevern, Hege Thomassen Fosslund.