Planteknisk utvalg består av 5 medlemmer, og avgjør saker politisk som kommer fra de ulike fagenhetene i administrasjonen.


Utvalget kan ikke avgjøre alle saker. I større saker gir utvalgene innstilling til formannskapet eller kommunestyret.

Sakslister og møteprotokoller fra Planteknisk utvalg.

PTU består av følgende medlemmer for perioden 2019-2023:

Lasse Elverum_mini.JPG  Lasse Elverum (Sp) - leder
Peder M_mini.JPG  Peder Mogaard (H) - nestleder
Gro Bjerregaard_mini.JPG  Gro Bjerregaard (Sp)
Ingvild Sekse_mini.JPG  Ingvild Sekse (Sp)
Sten Åge N_mini.JPG  Sten Åge Nikolaisen (Ap)

 

Kommunedirektørens representant til utvalget er enhetsleder for Samfunn og utvikling: Per Åke Heimdal

Barnas representant: Carine Meyer