Utvalget for Oppvekst og omsorg består av 5 medlemmer, og avgjør saker politisk som kommer fra de ulike fagenhetene i administrasjonen.


Utvalget kan ikke avgjøre alle saker. I større saker gir utvalgene innstilling til formannskapet eller kommunestyret.

Sakslister og møteprotokoller fra Utvalget for omsorg og oppvekst

OMS består av følgende medlemmer for perioden 2019-2023:

Tore Håkstad_mini.JPG  Tore Håkstad (Sp) - leder
Marita SB_mini.JPG  Marita Strømsør-Bygdevoll (Sp) - nestleder
Gro Bjerregård_mini.JPG  Laila Helen Opdal (Sp)
Aleksander Bjørnsen_mini.JPG  Musa Anderssen (V)
Gro Bjerregård_mini.JPG  Signe E. Nordahl Hansen (Ap)

 

Kommunedirektørens representant til utvalget er enhetsleder for Oppvekst, kultur og integrering, Lars-Georg Nordhus.